Schepen Frans Ramon (Groen!) geeft op 31 december 2015 zijn schepenambt door aan raadslid Chris Delneste (CD&V). Chris legde donderdagavond bij het begin van de raadszitting de eed af voor burgemeester Francis Benoit. Va...

Schepen Frans Ramon (Groen!) geeft op 31 december 2015 zijn schepenambt door aan raadslid Chris Delneste (CD&V). Chris legde donderdagavond bij het begin van de raadszitting de eed af voor burgemeester Francis Benoit. Vanaf 1 januari 2016 is de hoofdboekhouder bij Westlease de nieuwe schepen van jeugd, Noord-Zuidverhoudingen, internationale samenwerking, sociale economie en gelijke kansen. Ook ruimtelijke ordening valt deels onder zijn bevoegdheid.Chris Delneste (50) is getrouwd met Lut Deconinck en de vader van Lowie, wijlen Swa, Susan en Leja. Hij was de voorzitter van de ouderraad van de vrije kleuter- en lagere scholen van Sint-Michiel en samen met zijn echtgenote vormselcatechist en volwassen begeleider van de Chiro Sint-Michiel. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het ACW. Hij is de zoon van gewezen raadslid Werner Delneste en Monique Duyvejonck. Zijn oom is de bekende cartoonist Nesten.Chris kwam in 2012 op als kandidaat voor CD&V. Zijn interesses gaan uit naar gezin, jeugd en jongeren, leefmilieu, mobiliteit, verkeersveiligheid, OCMW-welzijn en Onderwijs.(JPDK - Foto WDK)