"Met twee staan we sterker dan alleen", klinkt het bij dit nieuwe voorzittersduo. "Eigenlijk is het bijna onbegonnen werk om het voorzitterschap op je eentje goed te doen als je zelf nog een eigen handelszaak moet runnen. Daarom hebben we er, met de goedkeuring van de andere leden, voor gekozen om het met twee te doen." Jürgen Crombez, zaakvoerder van De Lissewal en Yperley, behartigt de belangen van de horeca, terwijl Marc Geerits, van de gelijknamige kledingzaak, zich toespitst op de kleinhandel. "Op die manier zijn alle handelszaken vertegenwoordigt, wat niet het geval was als er maar één voorzitter was die uit de horeca kwam. De straatverantwoordelijken zijn onze belangrijkste spreekbuis om te weten hoe het draait in die buurt. Vroeger moest de voorzitter contact houden met al die mensen, nu hebben we dat ook verdeeld. Voorlopig gaan we de financiële kant afwachten, want we zien niet veel marge voor extra's. We vrag...

"Met twee staan we sterker dan alleen", klinkt het bij dit nieuwe voorzittersduo. "Eigenlijk is het bijna onbegonnen werk om het voorzitterschap op je eentje goed te doen als je zelf nog een eigen handelszaak moet runnen. Daarom hebben we er, met de goedkeuring van de andere leden, voor gekozen om het met twee te doen." Jürgen Crombez, zaakvoerder van De Lissewal en Yperley, behartigt de belangen van de horeca, terwijl Marc Geerits, van de gelijknamige kledingzaak, zich toespitst op de kleinhandel. "Op die manier zijn alle handelszaken vertegenwoordigt, wat niet het geval was als er maar één voorzitter was die uit de horeca kwam. De straatverantwoordelijken zijn onze belangrijkste spreekbuis om te weten hoe het draait in die buurt. Vroeger moest de voorzitter contact houden met al die mensen, nu hebben we dat ook verdeeld. Voorlopig gaan we de financiële kant afwachten, want we zien niet veel marge voor extra's. We vragen wel aan het nieuwe stadsbestuur om de verhouding voor kosten van de kerstverlichting - 60.000 euro voor ons en 30.000 euro door de stad Ieper - op zijn minst om te keren of zelfs volledig voor hun rekening te nemen. Het is toch niet normaal dat wij de kerstverlichting voor twee derde moeten betalen, terwijl iedereen daarvan geniet, ook wie geen inkopen doet in onze stad?"Met die vrijgekomen 60.000 euro zou het centrummanagement dan weer meer financiële armslag krijgen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen of bestaande evenementen nog beter te ondersteunen en uit te werken. Schepen van Economie Diego Desmadryl wil nog niet niet zijn kaarten laten kijken. "Dit is één van de zaken die we zullen bespreken in de komende meerjarenplanning en ik kan daar nu nog geen antwoord op geven." De nieuwbakken voorzitters zeggen meer de kaart te willen trekken van het idyllische Ieper. "Zowel in Ieper centrum als de deelgemeenten moeten we weer meer sfeer en gezelligheid brengen op de oude manier. We gaan ook samenzitten met de organisatoren van sportactiviteiten omdat daarvoor geregeld straten afgesloten worden voor het verkeer. We willen die evenementen centraliseren. In onze ogen is het mobiliteitsplan één van de meest dringende zaken die bekeken moet worden, want daar hangt veel van af. Dat de tweede en derde graad van de Sint-Maartensscholen binnen zes jaar wegtrekken uit de binnenstad, baart ons ook zorgen. We zullen voldoende activiteiten moeten organiseren om de jeugd naar de stad te blijven doen komen. Natuurlijk begint dat met een goed aanbod van winkels."Een ander spook dat Marc ziet opdoemen is internetshoppen. "De hoge huurprijzen en personeelskosten zijn voor die handelsvorm heel wat lager. Misschien moeten we van winkelen nog meer een totaalervaring maken, die je achter je pc niet hebt. Zo hebben we sinds kort een koffiebar geïnstalleerd in onze kledingzaak en we merken dat het aanslaat." Met klagen kom je er duidelijk niet, innoveren is de boodschap. Dat bevestigt Jürgen. "Het is nog steeds zoals het spreekwoord zegt: de beste stuurlui staan aan wal. Iedereen klaagt, maar in actie schieten is iets anders. We hebben nog steeds geen straatverantwoordelijke voor de Boterstraat en Rijselstraat. Begrijp je dat? De sfeer onder handelaars en leden van de algemene vergadering is sterk verbeterd. Ik heb de tijd nog geweten dat sommige leden op bepaalde momenten het licht in elkaars ogen niet gunden." Op de algemene vergadering was de sfeer opperbest, al zijn de cijfers dat niet meteen. Zo is er een overgedragen verlies van 34.000 euro. Jan Guillemont, deskundige lokale economie, legt uit: "Dat zijn nog de gevolgen van de eerste jaren waar redelijk diep in het rood is gegaan."De nieuwbakken voorzitters hopen op een tegemoetkoming. "Misschien is het moment gekomen om die kwijt te schelden. Voor ons is dit van levensbelang en het zou alvast de nodige zuurstof geven aan onze werking. Het zou een mooi signaal zijn van het nieuw stadsbestuur dat ze in ons geloven." Over het kwijtschelden van het overgedragen verlies verklaart schepen Desmadryl: "Ik zie niet in waarom de stad het verlies van een externe vzw zo maar zou moeten kwijtschelden. We zullen wel kijken hoe deze tot stand is gekomen en daar onze conclusies uit trekken." Op de algemene vergadering werden ook de plannen voor 2019 voorgesteld. "We horen de roep voor een grotere kerstmarkt met meer standhouders. De handelaars zijn ook voorstander van opnieuw muziek in de winkelstraten vanaf de Dolle Dagen. Voor Halloween ziet het er voorlopig niet naar uit dat er opnieuw een topattractie komt zoals het reuzenrad, maar we zoeken verder."(SD)