"De N303 - Beselarestraat en Wervikstraat - doorkruist de gemeente Beselare en splitst de schoolomgeving van de Vrije Basisschool De Biesweide van de sporthal, de voetbalterreinen en OC De Leege Platse. Beide straten zijn enorm druk met veel zwaar verkeer van en naar de A19. De twee oversteekplaatsen in het centrum worden dan ook meestal door kinderen gebruikt hetzij om naar school t...

"De N303 - Beselarestraat en Wervikstraat - doorkruist de gemeente Beselare en splitst de schoolomgeving van de Vrije Basisschool De Biesweide van de sporthal, de voetbalterreinen en OC De Leege Platse. Beide straten zijn enorm druk met veel zwaar verkeer van en naar de A19. De twee oversteekplaatsen in het centrum worden dan ook meestal door kinderen gebruikt hetzij om naar school te gaan of naar de sporthal. Aangezien de N303 een gewestweg is, dienden aanpassingen in het kader van snelheid of verkeersveiligheid te voldoen aan de dienstorders. Hierdoor bleken aanpassingen moeilijk", legt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980) uit."Samen met de directie van VBS De Biesweide kregen wij dan de kans om deze verkeersproblematiek aan te kaarten bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van West-Vlaanderen. We kregen nu toestemming om een variabele zone 30 bij het begin en het einde van de schooltijden in te voeren langs de gewestweg in het centrum van Beselare. Om de veiligheid verder te verhogen, zullen de fietssuggestiestroken in de bocht op de Beselareplaats geaccentueerd worden om zo de fietser een duidelijke plaats op de weg te geven. De gemeente kijkt ook na om een vaste zone 30 in de Geluwestraat te voorzien." Wanneer de variabele zone 30 wordt ingevoerd, is nog niet bekend maar dat deze maatregel er mag komen, stelt schepen Koen Meersseman alvast heel tevreden. "Veiligheid is een van de tien doelstellingen in het meerjarenplan. We streven ernaar dat alle inwoners en bezoekers zich op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven ongeacht of ze fietser, voetganger of automobilist zijn. De veiligheid van de kinderen staat daarbij voorop. In de omgeving van scholen en frequent gebruikte bushaltes werken we nog aan extra veiligheidsmaatregelen voor het oversteken van de weg. De nieuwe variabele zone 30 is alvast een eerste stap in de goede richting", besluit de schepen. (NVZ)