CD&V weigert de nieuwe statuten van het AZ Sint-Jan te ondertekenen, Oostende stelt Brugs ziekenhuis in gebreke

De Brugse schepen Pablo Annys: “De sereniteit in de Brugse ziekenhuisfusie is zoek. Dat betreur ik. Er is iets gebroken in de huidige Brugse coalitie.” © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Ondervoorzitter Jos Demarest (CD&V) weigert voorlopig namens zijn partij de nieuwe statuten van het AZ Sint-Jan te onderschrijven. Die nieuwe statuten zijn nodig, nu het Henri Serruys ziekenhuis uit Oostende zich losgekoppeld heeft van het AZ Sint-Jan. Net nu heeft de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de raad van bestuur van het AZ Sint-Jan in gebreke gesteld heeft, omdat de Bruggelingen het Oostendse ziekenhuis ‘beschadigen’.

Het AZ Sint-Jan en zijn voorzitter Pablo Annys (Vooruit) bevinden zich momenteel in het oog van een zware storm. De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft de leden van de raad van bestuur van het AZ Sint-Jan in gebreke gesteld en overweegt zelfs verdere gerechtelijke stappen.

Leegzuigen

Bart Tommelein: “De voorzitter en de algemeen directeur van het AZ Sint-Jan vertonen een manifeste onwil om op een ordentelijke manier samen te werken bij de defusie. Er is contractueel gestipuleerd dat de einddatum voor de samenwerking tussen AZ Sint-Jan en Henri Serruys 1 november 2023 is. Er is een opzegtermijn van twee jaar om alles te regelen.”

“We stellen vast dat Brugge Oostende zoveel mogelijk wil leegzuigen en beschadigen. Zo wordt bijvoorbeeld de robot weggehaald uit Henri Serruys en Oostende krijgt geen zicht meer op noodzakelijke data. Bovendien worden verschillende afdelingen op de Oostendse campus zonder overleg gesloten, waaronder de oncologie. Er is ook een afbouw van bedden op de intensieve zorgen en de geriatrie. Personeel muteert van Oostende naar Brugge.”

Pablo Annys reageert als volgt: “We streven naar een ordentelijke defusie en proberen de belangen van Brugge en de Bruggelingen te vrijwaren. Dat houdt onder meer een recuperatie van de gedane investeringen in. We hebben inmiddelsop de ingebrekestelling gereageerd.”

De zware uithaal van Bart Tommelein komt er in de week dat Pablo Annys (Vooruit) in Brugge problemen heeft met coalitiepartner CD&V. Jos Demarest, ondervoorzitter van het AZ Sint-Jan heeft dinsdag de nieuwe statuten van het AZ Sint-Jan niet onderschreven.

Geen mandaat

Jos Demarest stelt: “Ik had van mijn partij geen mandaat om die nieuwe statuten goed te keuren, we willen ze nog bestuderen. Die nieuwe statuten deze week ondertekenen hoefde ook niet, dat dossier staat op de agenda van de volgende raad van bestuur van het AZ Sint-Jan op 21 december.”

Diezelfde avond is er in Brugge een gemeenteraad en een raad voor maatschapelijk welzijn. Het belooft een boeiend politiek debat te worden, met als inzet de nieuwe statuten van het AZ Sint-Jan en de Brugse ziekenhuisfusie.

Politieke spelletjes

Voorzitter Pablo Annys (Vooruit) is ‘not amused’ en verwijt CD&V ervan politieke spelletjes te spelen. Hij wijst op het bestuursakkoord, waarin de huidige coalitie zich engageert ervoor te zorgen dat het AZ Sint-Jan een openbaar ziekenhuis blijft en dat er nauwer samengewerkt wordt met het AZ Sint-Lucas.

De voorzitter zwaait met een officieel communiqué, waarin de artsen, de vakbonden én de directie van het AZ Sint-Jan zich gezamenlijk achter ditzelfde doel scharen. Ze bevestigen de rol van het AZ Sint-Jan als publiek referentieziekenhuis en willen hun ambities verstevigen om via netwerkvorming de beste zorg toegankelijk maken voor alle patiënten.

Betaalbare zorg

Met die mededeling hekelen het AZ Sint-Jan en zijn voorzitter Pablo Annys ook de houding van de directie van het AZ Sint-Lucas. Die wil bij een eventuele fusie met het AZ Sint-Jan dat er een vzw opgericht wordt, bovendien eist het kleinere, Assebroekse ziekenhuis naar verluidt de helft van de zetels in de raad van bestuur op.

Volgens Pablo Annys zou bij een private vzw het principe van betaalbare zorg voor iedereen op de helling komen te staan: “Ook de neutraliteit van het ziekenhuis komt dan in het gedrang en artsen kunnen dan in principe zoveel ereloon aanrekenen als ze wensen.”

Samenwerking

Precies daarom staan de fusiegesprekken tussen het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas al een half jaar on hold. “Gelukkig is dat geen reden om inhoudelijk meer samen te werken. De drie partners zijn hiertoe 100 procent bereid! We hebben sinds mei al veertien keer vergaderd omtrent een stappenplan tot betere samenwerking. Het AZ Alma uit Eeklo is er zelfs als derde partner bij gekomen door het uiteen spatten van het ziekenhuisnetwerk voor de Kust, Ommeland en Meetjesland.”

“De bedoeling is om begin volgend jaar een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan te hebben voor de drie ziekenhuizen. Zo kan uitgetekend worden waar elke patiënt de beste zorgen krijgt”, aldus Pablo Annys, die er fijntjes op wijst dat er in 2019 tussen de twee ziekenhuizen enkel een engagement uitgesproken is om een holding op te richten, om beter te kunnen samenwerken.

Kleinere speler?

De vrees die burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) maandagavond tijdens de Brugse gemeenteraad uitten, dat het AZ Sint-Jan zonder fusie een kleinere speler zal worden en Vlaamse subsidies mis zal lopen, noemt Pablo Annys, geruggesteund door de directie van het AZ Sint-Jan, ongegrond.

“Het is niet het aantal bedden dat telt, wel de reputatie van het ziekenhuis en de aanwezige gespecialiseerde zorg. Daarin zit het AZ Sint-Jan goed. We hebben een lange historiek van partnerschappen inzake klinische samenwerking, op vandaag zijn er 142 samenwerkingsverbanden met diverse actoren in de zorg. Het AZ Sint-Jan beschikt als enige ziekenhuis in West-Vlaanderen over erkende universitaire bedden van UZ Leuven en UZ Gent. We zijn erkend als clinical trial center om wetenschappelijk onderzoek te begeleiden.”

Ziekenhuis van het jaar

“Er zijn in ons ziekenhuis 350 artsen actief, die vorig jaar 322 hoogstaande medische publicaties in toonaangevende vakbladen schreven. Dit jaar kregen we de award van ziekenhuis van het jaar, omdat we uitblinken in dienstverlening en verzorging. Met onze 3448 medewerkers behoren we tot de grootste werkgevers in de provincie.”

“We investeren dit jaar 55 miljoen euro en behalen een nettowinst van 50 miljoen euro. In Roeselare en Kortrijk daarentegen fuseerden kleinere stedelijke ziekenhuizen omdat ze het financieel moeilijk hadden. Zelfs als er in Brugge geen echte ziekenhuisfusie komt, is dit geen ramp voor de patiënt. Gelukkig merkt de patiënt niks van al die politieke spelletjes. Maar de sereniteit in het Brugse ziekenhuisdossier is zoek. Dat betreur ik. Er is iets gebroken in de huidige Brugse coalitie”, besluit Pablo Annys.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.