CD&V pleit voor gedragscode voor projectontwikkelaars na schadevergoeding voor geschrapte parking

Benjamin Vandorpe (CD&V) klaagt de hoge kosten voor de geschrapte parking Texture aan.© a-JVGK
Benjamin Vandorpe (CD&V) klaagt de hoge kosten voor de geschrapte parking Texture aan.© a-JVGK
Olaf Verhaeghe

In de nasleep van de discussie over het schrappen van de ondergrondse parking Texture pleit CD&V Kortrijk voor een nieuwe gedragscode voor projectontwikkelaars die in de stad willen bouwen. Het gebrek aan een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar van de site-Texture in combinatie met de te betalen schadevergoeding stuit de oppositiepartij tegen de borst.

In februari raakte bekend dat het Kortrijkse stadsbestuur een schadevergoeding van een klein half miljoen euro moet betalen aan de Roeselaarse nv Pans. Die komt er nadat de stad besliste de plannen voor een ondergrondse parking van vier verdiepingen niet langer te willen bouwen. Volgens bevoegd schepen Axel Weydts (SP.A) zou die parking te weinig gebruikt worden. Eind vorige week bleek echter dat de totale kost voor de geschrapte parking nog een stuk hoger lag : naast de schadevergoeding werd ook ruim 336.000 euro aan architectkosten betaald en werd gedurende 144 dagen stadspersoneel ingezet. Oppositiepartij CD&V Kortrijk raamt de totale kost dan ook op bijna 1 miljoen euro.

“Schepen Weydts blijft vasthouden aan de ‘besparing’ die hij realiseert, maar in dit debacle werd geen 9 miljoen euro uitgespaard, wel 1 miljoen euro verspeeld”, is Benjamin Vandorpe van CD&V scherp. “Dit miljoen mag worden bijgeschreven in het lijstje fisaco’s van de Doorniksewijk – de studie voor de komst van de trambus van 600.000 euro – en het jaarlijkse verlies van een kleine 400.000 euro voor de huur van parking K in Kortrijk. Dit is geld dat we heel goed voor andere initiatieven hadden kunnen gebruiken.”

Gedragscode

Maandag kwam de parking Texture aan bod op de gemeenteraad, waar bleek dat er geen getekende overeenkomst bestaat tussen de stad Kortrijk en de projectontwikkelaar nv Pans over het bouwen van een parking. Pans stuurde enkel een eenzijdig schrijven aan de stad waarin een schadevergoeding werd geëist. Het feit dat de kwestie ook niet eerder uitgebreid werd besproken op de gemeenteraad botst bij CD&V Kortrijk al helemaal op onbegrip.

Hannelore Vanhoenacker, fractieleider voor CD&V Kortrijk, pleit wel voor een gedragscode in de contacten tussen projectontwikkelaars en de stad. “Die moet niet enkel benadrukken dat er voor elke samenwerking met derden een duidelijke overeenkomst moet worden ogpesteld, maar ook dat die langs de gemeenteraad moet passeren. Daarnaast vragen wij ook dat men zich onthoudt van het plaatsen van verkiezingsaffiches op werven van die projectontwikkelaars.”

CD&V in Parko

SP.A-schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (SP.A) betreurt het sfeertje van ‘schandalitis dat CD&V en raadslid Vandorpe rond deze parking wil ophangen’. “Wij verbergen niets, integendeel. Het is al van het begin van deze bestuursperiode duidelijk dat we de parking niet willen bouwen. Het staat wel degelijk in de meerjarenplanning én er is al sindsdien een schadeclaim voorzien.”

Daarnaast wijst de schepen CD&V Kortrijk er ook op dat twee partijleden op 19 september 2017 mee in de raad van bestuur van Parko zaten op het moment dat de beslissing over de parking Texture viel. “Beiden, zowel Guy Leleu als Daisy Vervenne, stemden toen tegen het bouwen van de parking, met als een van de belangrijkste redenen dat het kostenplaatje te hoog zou komen te liggen. CD&V Kortrijk moet serieus blijven, hé”, oppert de schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.