CD&V luidt alarmbel over Vis- en Kiekenmarkt: “Van gezellige uitgaansbuurt naar gevechtszone”

De Vismarkt is het epicentrum van de uitgaansbuurt in Ieper. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de Ieperse gemeenteraad vertelde Peter De Groote (CD&V) dat hij zelf meemaakte dat een bende uit de grensstreek amok kwam maken op de Vis- en Kiekenmarkt en vroeg maatregelen tegen de onveiligheid. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zei dat ze ook positieve signalen hoort uit de uitgaansbuurt, maar ook dat ze al een plaatsverbod van een maand heeft uitgesproken tegen één van de amokmakers.

Volgens Peter De Groote (CD&V) zakken steeds meer jongeren van buiten de stad af naar Ieper om amok te maken in en rond de Ieperse uitgaansbuurt. Bij de heropening na de coronasluiting kon hij dit samen met twee schepenen zelf vaststellen. “Onze jongeren waren zich, na lange tijd, eindelijk nog eens aan het uitleven tot een bende jongeren aankwam uit de grensstreek. Onmiddellijk sloeg de sfeer om”, aldus De Groote. “Diezelfde avond gingen we ook enkele cafés binnen en werden we geconfronteerd met binnenterrassen waar brandveiligheid ver te zoeken was en er geen vluchtweg mogelijk was bij brand tot zelfs plaatsen waar openlijk drugs werden gerookt.”

Weg sfeer

“Buiten was het ondertussen niet veel beter want de jongerenbende sloeg ondertussen aan het vechten”, vervolgde Peter De Groote. “Bij aankomst van onze politiemensen werden die meteen uitgedaagd. Respect voor onze politiemensen was heel ver te zoeken. Er moesten extra combi’s worden opgetrommeld om dan finaal enkele van die jongeren op te pakken. Van een gezellige uitgaansbuurt naar een gevechtszone. Weg sfeer, weg gezelligheid. De terrassen liepen één voor één leeg. We horen dit verhaal de laatste tijd meer en meer van mensen bij de politie. Elk weekend dezelfde problemen met dezelfde jongeren. Ook caféuitbaters bevestigen dit verhaal. Tot op vandaag. Als we navraag doen wij onze Ieperse jongeren horen we eenzelfde verhaal. Zij trekken nu liever naar de buurgemeenten om te feesten dan dat ze dit kunnen doen in eigen stad.”

Lees verder onder de foto.

Peter De Groote: “Ieperse jongeren trekken nu liever naar de buurgemeenten om te feesten dan dat ze dit kunnen doen in eigen stad.” (Foto TOGH)
Peter De Groote: “Ieperse jongeren trekken nu liever naar de buurgemeenten om te feesten dan dat ze dit kunnen doen in eigen stad.” (Foto TOGH)

Ook de bewoners in en rond de uitgaansbuurt het beu, aldus Peter De Groote. “Niet alleen de ruzies maar ook de straatraces en nog meer het onveiligheidsgevoel dat heerst als ze zelf ’s avonds over straat lopen. We lazen ongetwijfeld allemaal in de kranten de verhalen van de buurtbewoners die werd aangevallen door een bende en in elkaar werd geslagen of van de vechtpartijen en het vandalisme rond het station. Ook wagens die geparkeerd staan in de binnenstad worden al te vaak beschadigd de laatste tijd. Daarom is het tijd dat er actie wordt ondernomen. We willen van de Vis- en Kiekenmarkt een gezellige uitgaansbuurt maken zowel voor onze jeugd als voor onze plaatselijke horeca.”

Peter De Groote vroeg dan ook om opnieuw op vrijdag- en zaterdagavond de straat af te sluiten met de daartoe voorziene paaltjes en samen te zitten met de politie, uitbaters en afgevaardigden van de jeugd en een plan uit te werken. Het raadslid pleit zelfs voor de inzet van extra security in het weekend.

Positieve signalen

“Uw interpellatie verwijst naar een aantal minder fraaie voorvallen de laatste twee jaar, maar ik hoor toch ook van bezoekers van de Vis- en Kiekenmarkt positieve signalen over de sfeer”, reageerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Men treft er niet alleen tieners en twintigers maar er wordt ook ingezet op dertigers, veertigers en dat is toch een fijne tendens. Maar u haalt terecht aan dat er enkele incidenten geweest zijn specifiek vorig jaar bij de heropening met sluitingsuur alsook nu recent begin maart met een bende uit de grensstreek die alleen maar de bedoeling had af te zakken naar onze stad om amok te maken. Dat was en is uiteraard ook voor ons frustrerend en vooral onaanvaardbaar. Ik kom daar zo meteen op terug.”

Geen typisch Iepers probleem

“Het probleem van bendes en zinloos geweld zien we trouwens ook in andere steden en gemeenten in golven opduiken, het is met andere woorden geen typisch Iepers probleem. Vorige week stond er nog een artikel in HLN dat verwees naar gevallen van pesten, klappen uitdelen, racistische uithalen… in onder andere Roeselare, Brugge, Waregem, Aalst… Het is bijzonder pijnlijk en ontgoochelend vast te stellen dat er jongeren zijn, zelfs minderjarigen, die tot zoiets in staat zijn”, ging Talpe verder.

Paaltjes aangereden

De burgemeester zei dat de paaltjes om de straat af te sluiten enkele weken geleden opnieuw in werking werden gesteld. “Door de werken in de straat waren ze een tijdje inactief”, legde Talpe uit. “Het is de bedoeling dat de Kiekenmarkt effectief zoals voorheen op vrijdag- en zaterdagavond afgesloten is voor doorgaand verkeer. Jammer genoeg werd één van de paaltjes vorig weekend aangereden, waardoor deze beschadigd is en het systeem tijdelijk niet operationeel is. De betrokken leverancier doet het nodige om de paaltjes zo snel mogelijk opnieuw in werking te stellen. Dus dat komt al zeker op korte termijn in orde.”

43 PV’s in vier maanden

Volgens burgemeester Talpe is er al verhoogde aanwezigheid van politie in de uitgaansbuurt. “Vrijdag en zaterdag wordt er meerdere keren gepatrouilleerd. Er is daarnaast de opvolging via camerabewaking, waar we ook al investeerden in nieuwe camera’s zodat gezichtsherkenning 24 op 24 maximaal kan ingeschakeld worden om daders te identificeren. Ik krijg elke maandag een rapport van de hoofdinspecteur, en ik moet zeggen dat het sedert het voorval in maart vrij rustig is qua meldingen, interventies, PV’s op die zone. Ik heb om een duidelijk beeld te hebben van de situatie ook meteen even de cijfers opgevraagd van de laatste vijf jaar. In 2018 hadden we 155 PV’s 2018, 183 in 2019, 81 in 2020 en 135 in 2021. In 2022 zitten we nu na vier maanden op 43. Dat is wel niet alleen geweld maar ook lawaai, drugs, dronkenschap… Wat de fysieke aanval begin maart in de Boterstraat betreft, ageerde de politie heel alert. Niet alleen de avond zelf maar ook het daaropvolgende weekend, werd een grootschalige actie opgezet. Zowel aan het station in Komen als in Ieper werden controles uitgevoerd en werden de jongeren naar het politiekantoor gebracht voor een uitgebreide controle en verhoor. Dit heeft ook zijn effect gehad. Er werden toen acht personen gearresteerd.”

Plaatsverbod

“Zelf kan ik als burgemeester ook een bestuurlijke maatregel opleggen, zoals een sluitingsverbod voor een café of een plaatsverbod voor een individu om onze stad of delen van de stad te betreden. Ik kan dit opleggen na een hoorzitting, die plaatsvindt in aanwezigheid van de politie. Ik kan u zeggen dat dit ook is gebeurd na dat incident. Eén van de hoofdbelagers, heb ik bij me geroepen en na het overleg effectief een plaatsverbod opgelegd voor het maximum wat ik kon, namelijk één maand.”

Extra security

Extra security inzetten kan de stad wettelijk niet structureel organiseren als lokale overheid. “Aan de uitbaters werd een tijdje terug de suggestie gedaan om dit zelf of eventueel gezamenlijk te gaan organiseren. We zien dat een van de zaken dit zelf ook al doet en dat kunnen we alleen maar toejuichen want het werpt z’n vruchten af, naar we vernemen”, besloot Emmily Talpe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.