CD&V buist Kortrijkse N-VA-schepenen

CD&V gaf zijn visie op bijna drie jaar nieuw bestuur in Kortrijk. © JVGK
Axel Vandenheede

CD&V Kortrijk heeft zijn tussentijdse analyse van het huidige beleid in Kortrijk klaar. Alle N-VA schepenen zijn gebuisd.

De grootste oppositiepartij in Kortrijk, 15 leden in de gemeenteraad, maakte een tussentijds rapport op waarin de sterke punten, de werkpunten en de zwakke punten aan bod kwamen. “We hebben lof voor het communicatiebeleid, het armoedebeleid, het jeugdbeleid en het feestbeleid in Kortrijk”, aldus Hannelore Vanhoenacker, fractieleider van CD&V binnen de gemeenteraad. “Communicatief is het nieuwe stadsbestuur heel sterk door onder meer de uitbouw van meldpunt 1777 en de sterke aanwezigheid op sociale media.”

Zwijgplicht

“Het armoedebeleid is een waardevolle voortzetting van ons beleid de voorbije legislaturen. Philippe De Coene doet dat als OCMW-voorzitter glansrijk. Ook de jeugd mag zeker niet klagen: met Bert Herrewyn hebben ze een goede schepen getroffen. Het feestbeleid, ten slotte, mag er ook zijn, al is hier de opmerking dat er meer moet zijn dan brood en spelen.”

“We zijn het beu dat schepen An Vandersteene zwijgplicht heeft”

Als er sterktes aangehaald worden, geldt dat natuurlijk ook voor de zwaktes. Hannelore Vanhoenacker moet niet lang nadenken om er enkele te vinden. “Het cultuur- en sportbeleid is ronduit zwak. Er was de soap rond het Broelmuseum, die nog altijd verder gaat, er is de afbouw van de sterke ontmoetingscentra en dus het verenigingsleven, er is geen visie over het Buda-eiland. Maar het ergste is misschien nog wel dat de schepen van Cultuur en Sport An Vandersteene zwijgplicht heeft in de gemeenteraad. Na 1.000 dagen beleid zijn we dat als CD&V beu.”

Ook over het parkeerbeleid (“Kortrijk is veel duurder geworden”), het woonbeleid (“te veel ad hoc, te weinig grondgebonden woningen”), het personeelsbeleid en de economisch beleid (“geen aandacht voor grotere bedrijven”) is CD&V niet te spreken. “Daarnaast worden de deelgemeenten verwaarloosd, kijk maar naar de werking van de oc’s die met minder geld veel meer moeten doen, en is de sfeer op de gemeenteraad allesbehalve. Er kan amper een inhoudelijk debat worden gevoerd.”

Punten op tien

CD&V gaf de tien leden van het schepencollege (negen huidige plus ex-schepen Marc Lemaitre) ook punten. SP.A-schepenen Bert Herrewyn (8 op 10) en Philippe De Coene (7 op 10) scoren voorbeeldig, de Open VLD-ers Vincent Van Quickenborne (6 op 10), Koen Byttebier (6 op 10) en Wout Maddens (5,5 op 10) zijn geslaagd. Net als Axel Weydts (SP.A, 5 op 10), al stelt CD&V dat hij nog maar pas bezig is en dit een heel voorlopig cijfer is. De N-VA-schepenen Rudolf Scherpereel (4 op 10), Catherine Waelkens (4 op 10) en An Vandersteene (2 op 10) zijn gebuisd, net als ex-schepen Marc Lemaitre (SP.A, 4,5 op 10). Daardoor is SP.A met 67 procent meer dan geslaagd, Open VLD (58 procent) geslaagd en N-VA met 33 procent gebuisd.

“Politici die punten geven aan elkaar, dat kan leuk zijn, maar het zijn de mensen die de politici punten moeten geven”, stelt het stadsbestuur van Kortrijk in een communiqué. “Die punten krijgen en horen we: op Kortrijk Spreekt, op onze maandelijkse huisbezoeken van Kortrijk Spreekt op Toer, via het meldpunt 1777 en binnenkort via nieuwe, gerichte initiatieven. We zullen met onze collega’s open debatteren op de gemeenteraad van oktober over het beleid in Kortrijk. Want na 1000 dagen zien we een stad die opnieuw leeft, een stad die meer aandacht heeft voor de dagelijkse uitdagingen zoals inspraak, (verkeers)veiligheid, leegstand, armoede, een stad ook waar mensen opnieuw trots zijn om Kortrijkzaan te zijn. We zijn benieuwd naar de opbouwende voorstellen van onze collega’s uit de oppositie. En de echte punten, die volgen in 2018.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.