Op 1 september heropenen de scholen voor alle leerlingen, maar middelbare scholieren worden wel verplicht een mondmasker te dragen. Zolang fase geel van de epidemie van kracht is, mogen ze enkel tijdens pauzes in de open lucht of tijdens sportactiviteiten hun mondmasker afnemen. CD&V pleit er nu voor om de verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
...

Op 1 september heropenen de scholen voor alle leerlingen, maar middelbare scholieren worden wel verplicht een mondmasker te dragen. Zolang fase geel van de epidemie van kracht is, mogen ze enkel tijdens pauzes in de open lucht of tijdens sportactiviteiten hun mondmasker afnemen. CD&V pleit er nu voor om de verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.Loes Vandromme en haar collega Jo Brouns baseren zich voor hun voorstel op de oproep van de 'Belgian Pediatric Covid 19 Task Force', die recent nog de noodzaak voor een meer rationeel mondmaskergebruik aankaartte. Deze Task Force stelde voor om het mondmasker niet te verplichten in het klaslokaal zelf, maar enkel bij bewegingen buiten het klaslokaal. Loes Vandromme deelt deze mening? "Ik roep de minister van Onderwijs dan ook op dit punt opnieuw te bespreken met de onderwijspartners. Op basis van een lokale risicoanalyse en mits een optimale ventilatie van het klaslokaal is een verplichting van het dragen van een mondmasker niet nodig."Op basis van de informatie uit het overleg met de onderwijspartners blijkt duidelijk dat de mondmaskerplicht een soort van compromis was voor een volledige opening van de scholen in code geel. De CD&V-parlementsleden hebben daar begrip voor, maar zijn ervan overtuigd dat het comfort en welzijn van de leerkrachten wel hand in hand gaan met mondmaskervrije klaslokalen. "Indien op basis van een risicoanalyse blijkt dat de afstanden wel gerespecteerd kunnen worden in de klas, of wanneer er schermen van plexiglas vooraan de klas geplaatst kunnen worden, moet het mogelijk zijn om geen mondmasker te dragen", zegt Loes Vandromme.CD&V pleit er dan ook voor om die verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten wanneer er sprake is van een goede ventilatie. "Laat er geen misverstand over verstaan: wanneer er geen goede ventilatie mogelijk is, moet een mondmasker verplicht worden. Wanneer klaslokalen goed verlucht kunnen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor plaatselijke ventilatiesystemen in of boven een raam, is dat niet nodig. Vlaanderen zou daarmee niet alleen staan: in veel andere landen geldt er geen mondmaskerplicht in klaslokalen." Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) noemt het in Het Belang van Limburg "onverantwoord" om nog voor de heropening van de scholen te pleiten voor een versoepeling. "Dan ben je gewoon de verspreiding van het virus aan het organiseren." Ook Marc Van Ranst is tegen. "Niemand vindt mondmaskers leuk om te dragen", laat hij weten op Twitter. "Echter, laten we het schooljaar starten met maskers en daarna de situatie evalueren."