De ingrepen zouden de verkeersveiligheid ten goede moeten komen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd stelde voor om het punt principieel goed te keuren en nadien te kijken wat op korte en op lange termijn kan doorgevoerd worden.
...

De ingrepen zouden de verkeersveiligheid ten goede moeten komen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd stelde voor om het punt principieel goed te keuren en nadien te kijken wat op korte en op lange termijn kan doorgevoerd worden."In de evaluatiebespreking van de schoolstraat in de Slijperstraat werd gemeld dat de ontwikkeling van de schoolstraat beter diende gesignaleerd te worden in de Basijnsmolenstraat", stelt CD&V-fractieleider Hans Mommerency. "De schoolstraat zorgt voor meer beweging van voetgangers in de Basijnsmolenstraat. Daarnaast zijn er veel in- en uitstappende ouders ter hoogte van Zonneheem."De fractieleider somde verder op: "Tijdens het weekend vinden heel wat activiteiten plaats in Zonneheem die verkeersbewegingen genereren. Ook de uitgang van het park bevindt zich langs de Basijnsmolenstraat. Verder gebeurt de toegang tot het voetbalterrein hoofdzakelijk via de Basijnsmolenstraat. Hetzelfde voor de toegang per fiets naar het jeugdhuis. Verder vindt ook de ontsluiting van de ambachtelijke zone Rootputten gedeeltelijk via de straat plaats.""Daarom pleiten we ervoor om zone 30 in de straat in te voeren, willen we een verbreding van het zebrapad ter hoogte van de parkuitgang tot en met de toegang van de voetbalsite.""Ook vragen we om de zebrapaden in de Gezellestraat en de Spanjestraat dichter bij het kruispunt te brengen, zodat voetgangers beter zichtbaar zijn voor het indraaiende verkeer. Verder vragen we een duidelijk en begrijpbaar informatiebord ter signalisatie van de schoolstraat.""Er zitten heel wat goede zaken in uw voorstel", aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Ik stel voor dat we het punt om de verkeersveiligheid in de straat aan te pakken principieel goedkeuren. Daarna kunnen we bekijken wat we op korte en op lange termijn kunnen realiseren."Die verkeersingrepen zouden dan ter goedkeuring aan de raad voorgelegd worden. De voltallige raad stemde in met het principe om de verkeersveiligheid in de Basijnsmolenstraat aan te pakken.(BCH)