Het was vele maanden stil bij CD&V-Ingelmunster. Er kwam lang geen witte rook uit de schoorsteen met de boodschap wie op nummer één en nummer 21 zou staan. Na een vergadering met de bestuurskern werd uiteindelijk de top vijf bekend gemaakt: 1. Sabine Lampaert - 2. Filip Blanckaert - 3. Els Leysen - 4. Ilse Himpe - 5. Jan Defreyne. Op nummer 20 prijkt Yves Vercruysse en de lijstduwer op 21 is Geert Verstraete. Uniek in de geschiedenis van CD&V is dat ze er voor de eerste keer een vrouw lijsttrekker is. Daarnaast is de tijd van de zuilen ACW/Middenstand/Boerengilde ook voorbij. Geen drie kandidaten voor de ene zuil, vijf kandidaten voor de andere zuil. CD&V treedt naar buiten als één groep met één belangrijke boodschap: alle 21 kandidaten tellen!
...

Het was vele maanden stil bij CD&V-Ingelmunster. Er kwam lang geen witte rook uit de schoorsteen met de boodschap wie op nummer één en nummer 21 zou staan. Na een vergadering met de bestuurskern werd uiteindelijk de top vijf bekend gemaakt: 1. Sabine Lampaert - 2. Filip Blanckaert - 3. Els Leysen - 4. Ilse Himpe - 5. Jan Defreyne. Op nummer 20 prijkt Yves Vercruysse en de lijstduwer op 21 is Geert Verstraete. Uniek in de geschiedenis van CD&V is dat ze er voor de eerste keer een vrouw lijsttrekker is. Daarnaast is de tijd van de zuilen ACW/Middenstand/Boerengilde ook voorbij. Geen drie kandidaten voor de ene zuil, vijf kandidaten voor de andere zuil. CD&V treedt naar buiten als één groep met één belangrijke boodschap: alle 21 kandidaten tellen!Het duurde lang vooraleer CD&V iets liet weten. Het was ongetwijfeld een moeilijke bevalling om al een deel van de lijst op punt te zetten? "Toch niet", reageert CD&V-voorzitter Geert Verstraete. "We konden alles op een constructieve en vlugge manier regelen. Natuurlijk moesten we met elkaar praten en werd er gediscussieerd, maar iedereen mocht zijn mening formuleren. De namen van de lijsttrekker en lijstduwer werden vlug gevonden. Voor de andere plaatsjes hadden we meer werk. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat noch ik, noch Filip op kop staan.""Toen we het voorstel om Sabine lijsttrekker te maken lanceerden, moesten een aantal mensen het wel even laten bezinken. We tellen nog personen binnen CD&V die zich geroepen voelen om op nummer één te staan. Uiteindelijk werd alles grondig besproken en ging iedereen akkoord." Dokter Filip Blanckaert staat op de tweede plaats. Tevreden? "We zien de eerste en tweede plaats als een duoverhaal. Sabine werkt als hoofd bewonerszorg in het wzc Maria Rustoord, ik als huisarts. Samen zorgen we voor Ingelmunster. Met de andere kandidaten vullen we ook elkaar aan. Iedereen heeft zijn eigen talenten, zijn eigen contacten. Ik geloof heel sterk in onze ploeg. Ik word er enthousiast van als ik eraan denk", glimlacht Filip Blanckaert. Sabine is de eerste vrouw die op kop staat bij CD&V-Ingelmunster. "Dat vinden we heel vernieuwend. Ik sta op kop, maar het is de voltallige lijst die telt. Wij verdelen geen posten, wij beloven aan niemand iets, wij doen mee aan de verkiezingen en het eindresultaat zien we wel." Schrok Sabine van de vraag om als lijsttrekker te fungeren? "Ik moest er toch een tijdje over nadenken", bekent ze. "We zitten met CD&V in de huidige oppositie niet op onze plaats. Wij hebben heel veel kwaliteiten. CD&V moet opnieuw deel kunnen uitmaken van het toekomstig beleid. Ik hoop dat de dorpsgenoten ons daarin steunen, zodat de betogingen aan 't gemeentehuis van ontevreden inwoners opnieuw tot het verleden behoren."Sabine is een onafhankelijke. Hoe staat ze tegenover de zuilen ACW/Middenstand/Boerengilde? "We hebben die vertegenwoordigers nodig, dat weten ze maar we willen vooral als groep naar buiten treden. Jij bent van die strekking, ik van die zuil. Sorry, neen, die tijd is voorbij. Nu tellen alle kandidaten, nu vormen we één groep. Ik ben een neutraal figuur in dit verhaal, wat goed is."CD&V-voorzitter Geert Verstraete gaf ook toe dat die zuilen niet meer van deze tijd zijn. "Ik ben een middenstander, maar kwam op voor het ACW. Dat loopt door elkaar. Toch verliep dat lange tijd redelijk vlot om vooral de oudere generatie tevreden te stellen. Maar de tijden veranderen, ook wij moeten mee met onze tijd. Nu zijn we bezig met een positief verhaal." Filip: "Dat is typisch aan CD&V, die zuilen. Maar wij hebben allemaal een vader die is gaan werken, een tante die zelfstandig is en een nonkel die werkt als landbouwer. Met CD&V verzoenen we nu al die belangen op één lijst. Iedere kandidaat overstijgt zijn eigen groepje en probeert de belangen van iedereen te dienen. Ik heet dat: een moderne zuilenvertegenwoordiging, waarbij de plaats waar je op de lijst staat in feite geen rol meer speelt."CD&V zegt dat ze niet in de oppositie thuis hoort, maar in de voorbije jaren bleef het wel heel stil. Kan ze toch nog het verschil maken? "Ik denk niet dat we nu te laat zijn. Ik denk dat veel bewoners pas vanaf heden bezig zijn met de toekomstige verkiezingen. We hebben een sterke lijst en ik denk dat we tegengewicht kunnen bieden tegenover de huidige meerderheid van De Brug/N-VA & Open VLD.""We zullen luisteren naar de bevolking, maar nu al durf ik zeggen: we zijn bereid om aan tafel te zitten met iedereen en erover te praten, afhankelijk van onze uitslag. We streven als CD&V naar een beleid met een hart. Wij zien de lokale verenigingen graag, wij hechten belang aan buurtfeesten, wij bewonderen de Menne- en de Kriekefeesten die al zo lang bestaan, wij zijn trots op de Landelijke Gilde, wij streven naar goede communicatie zodat er geen betogingen voor of in het gemeentehuis moeten gebeuren, enz." (Patrick D.)