De aanvraag voor een nieuwe stedebouwkundige vergunning op het terrein van de voormalige Tiltex-site tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein voorziet de bouw van 89 assistentiewoningen, 10 appartementen en 2 handelsruimten. "CD&V Tielt heeft echter ernstige bedenkingen bij dit megalomaan betonproject en is ervan overtuigd dat dergelij...

De aanvraag voor een nieuwe stedebouwkundige vergunning op het terrein van de voormalige Tiltex-site tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein voorziet de bouw van 89 assistentiewoningen, 10 appartementen en 2 handelsruimten. "CD&V Tielt heeft echter ernstige bedenkingen bij dit megalomaan betonproject en is ervan overtuigd dat dergelijk project de draagkracht van dit terrein ferm overschrijdt. Dit bouwproject beslaat meer dan 86 % van de totale oppervlakte, maar liefst 3.820 vierkante meter van de totale oppervlakte van 4.420 vierkante meter van deze site wordt volgebouw", zegt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier.Uitbreiding academies"Dit nieuwe project belet de noodzakelijke uitbreiding en centralisatie van de stedelijke academies in Tielt. Het zou een historisch gemiste kans betekenen om van deze site niet (deels) gebruik te maken om zowel de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord als de stedelijke Kunstacademie uit te breiden en te centraliseren. Het Stedelijk Kunstonderwijs heeft met ruim meer dan 2000 leerlingen een grote nood aan meer lokalen.""Een dergelijk omvangrijk project mogen we niet inhet Tieltse centrum tolereren. De 2 winkelruimtes liggen niet in het winkelkerngebied en de woonruimte met 10 woonappartementen langs een evenementenzone als het Generaal Maczekplein en de Europahal zal ongetwijfeld tot conflictsituaties leiden."Volgens burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) heeft het schepencollege nog geen standpunt ingenomen. "We hebben nog geen weet van mogelijke bezwaren. Na de beëindiging van het lopende openbaar onderzoek nemen we een standpunt in. We hebben intussen wel nagegaan of op de site een uitbreiding van de academies mogelijk was. Dat bleek echter niet haalbaar." (LVA)