"De beslissing om niet langer een doorgangswoning te behouden komt er na een uiterst negatief evaluatie van onze sociale dienst", legt schepen van sociale zaken Stijn Ramboer (sp.a) uit. "Die evaluatie bracht een aantal problemen aan het licht. Zo is het objectief toekennen van een doorgangswoning aartsmoeilijk. Wie is in effectieve woonnood? Dat is heel moeilijk vast te stellen. Daarnaast werd de verbl...