"Op boekhoudkundig vlak haalt u met dit budget uw cijfer, er is geen enkel probleem. Maar beleidsmatig hebben we wél opmerkingen : er wordt te weinig geïnvesteerd in de toekomst van de stad. Wij willen een sterker investeringsritme, zoals in de vorige bestuursperioden. Zo doet u dit jaar niets aan de Marktstraat. U zou in 2015 een studie doen en in 2016 realiseren. Wij hebben toen al geproteste...