"Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk om te investeren en is het zelfs niet mogelijk om bestaande infrastructuur zoals wegen, fietspaden en speeltuinen te onderhouden. De ploeg die dan aan het bewind zal zijn, zal of projecten moeten afvoeren, of moeten snoeien, ofwel gaat de gemeente simpelweg failliet. Andere mogelijkheid is dat de belastingen verhoogd zullen moeten worden. De huidige bewindsplo...

"Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk om te investeren en is het zelfs niet mogelijk om bestaande infrastructuur zoals wegen, fietspaden en speeltuinen te onderhouden. De ploeg die dan aan het bewind zal zijn, zal of projecten moeten afvoeren, of moeten snoeien, ofwel gaat de gemeente simpelweg failliet. Andere mogelijkheid is dat de belastingen verhoogd zullen moeten worden. De huidige bewindsploeg voorziet ook steevast te weinig geld voor projecten. Er blijkt vaak te weinig geraamd te zijn. Zo blijkt de nieuwe brandweerkazerne een stuk duurder te zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Dat zorgt voor onverwachte meerkosten."Bij de meerderheid is een totaal ander geluid te horen. "Er werd geopteerd om het financieel meerjarenplan te verlengen van 2019 tot 2021.", legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit, "Ook in 2021 zullen we een positieve financieringsmarge hebben, wat betekent dat we als gemeente financieel gezond zijn.""De autofinancieringsmarge waarmee de dagelijkse werking overbrugd wordt, blijft positief tot en met 2021", gaat de burgemeester verder. "De schuld zal in 2019 9 miljoen euro bedragen. In 2015 was er een schuld van 463 euro per inwoner, in 2021 zal dat 854 euro zijn. Dat is zeer positief na een investeringsprogramma van ruim 20 miljoen euro, en zeker in vergelijking met andere gemeenten. Er was een reserve van 13 à 14 miljoen euro, tegen het einde van de legislatuur zal die nog 8 miljoen bedragen. In het gemeentelijk meerjarenplan komt geen enkele belastingverhoging voor".Het wordt overigens ook vanavond weer uitkijken naar raadslid Koen Demonie van N-VA. Zal hij komen ? En zoja, wat zal zijn houding en stemgedrag zijn ? Vorig jaar raakte het budget door zijn dissidente houding niet goedgekeurd. De brokken werden toen gelijmd, maar ondertussen staan de relaties tussen Demonie en zijn groep, die zonder hem geen meerderheid heeft, weer op een dieptepunt.Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.