Het was maanden stil, zelfs heel stil bij CD&V-Ingelmunster. De partijtop was blijkbaar toch in alle stilte bezig met de voorbereiding van hun campagne en het ronselen van nieuwe kandidaten. Iedereen, maar dan ook iedereen, hield de lippen echter stevig op elkaar. Naar aanleiding van het CD&V-lentefeest op zondagmiddag 25 maart eerstkomend wilde CD&V toch al één kandidaat kenbaar maken voor ons weekblad. Uiteindelijk mochten we zes nieuwkomers voor onze lens laten poseren.
...