Hoofddoel is een maximale inzet voor alle inwoners van Meulebeke, los van standen en zuilen in de samenleving. Burgemeester Dirk Verwilst: "We hebben vastgesteld dat de beleidsvisies van zowel CD&V als VRIJ enorm veel raakpunten vertoonden. We streven naar een gemeente waar het aan...

Hoofddoel is een maximale inzet voor alle inwoners van Meulebeke, los van standen en zuilen in de samenleving. Burgemeester Dirk Verwilst: "We hebben vastgesteld dat de beleidsvisies van zowel CD&V als VRIJ enorm veel raakpunten vertoonden. We streven naar een gemeente waar het aangenaam leven is en die oog heeft voor iedere inwoner. Een gemeente waar het leuk is om te werken, te ondernemen en te sporten, waar je cultuur kan beleven op maat en waar veiligheid en aandacht voor de gezonde omgeving geen loze begrippen zijn. Een gemeente tot slot die ook kan steunen op een gezond financieel beleid.""Als ik het mandaat van burgemeester voor de volgende zes jaar van de kiezer mag waarnemen, dan wil ik zeker een antwoord bieden op de woonbehoefte in onze gemeente. Het is mijn bedoeling om 350 nieuwe woningen in Meulebeke te creëren, zodat we onze jonge mensen in eigen gemeente kunnen houden.""Tevens zie ik drie speerpunten waarrond ik voort wil werken: het opwaarderen van het centrum en van de Markt, met meer parkeergelegenheid dan vandaag het geval is. We moeten erin slagen ons centrum aantrekkelijker te maken. Een tweede punt is het kasteel Ter Borcht dat we verder zullen uitbouwen, zodat het een prachtige ontmoetingsplaats wordt. Een derde belangrijk punt is het herwaarderen van het sport- en recreatiedomein Ter Borcht, waarvan straks een masterplan zal voorgelegd worden aan het college." (LB)