Huidig algemeen directeur Geert Mahieu gaat per 1 januari 2021 met pensioen. Er moest dus een opvolger voor hem gezocht worden. Op 2 maart werd de functie dan ook vacant verklaard bij opvolging. Bij het afsluiten van de kandidaturen was huidig milieu- en omgevingsambtenaar Carl Couckhuyt de enige kandidaat.
...

Huidig algemeen directeur Geert Mahieu gaat per 1 januari 2021 met pensioen. Er moest dus een opvolger voor hem gezocht worden. Op 2 maart werd de functie dan ook vacant verklaard bij opvolging. Bij het afsluiten van de kandidaturen was huidig milieu- en omgevingsambtenaar Carl Couckhuyt de enige kandidaat.Hij slaagde voor alle selectieproeven en werd tijdens de voorbije raadszitting dan ook door de raadsleden benoemd tot algemeen directeur op proef met ingang van 1 september. Als extra motivering voor de benoeming werd meegegeven dat hij, door zijn jarenlange ervaring binnen de gemeente, in staat moet zijn zich snel in te werken in de nieuwe functie. Hij legde tijdens de raadzitting de eed af in handen van burgemeester Ivan Delaere (CD&V).De raad diende zich ook te buigen over een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een aanpassing waarbinnen we de financiële weerslag van de door de gemeente genomen coronamaatregelen terugvinden. Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) vroeg wat meer uitleg over dit laatste. Burgemeester Ivan Delaere gaf aan dat, wat de gemeente betreft, de kosten op dit moment over het lopende jaar geraamd worden op 90.000 euro, waarvan inmiddels al ongeveer 60.000 gespendeerd werd aan mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmiddelen. Hij gaf echter ook aan dat het grootste verlies aan inkomen voor de gemeente in de toekomst ligt."De hogere overheid heeft berekend dat het verlies aan inkomen voor de gemeenten, te wijten aan een minderopbrengst via de personenbelasting, voor de periode 2022-2024 tussen de 30 en 35 % zou liggen. Doordat we binnen onze gemeente echter de gewoonte hebben om elk jaar een stuk reserve aan te leggen, zullen we in Pittem, ondanks dit grote verlies aan inkomen, geen probleem hebben om deze uitzonderlijke tegenslag het hoofd te bieden." (JG)