Carl Couckhuyt is nieuwe Pittemse algemeen directeur

Carl Couckhuyt werd door de raad benoemd als opvolger van huidig algemeen directeur Geert Mahieu. © JG
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad op maandagavond 13 juli werd Carl Couckhuyt benoemd als toekomstige algemeen directeur in opvolging van Geert Mahieu, die met pensioen gaat. Ook de extra kosten en inkomenverlies voor de gemeente door corona kwamen aan bod.

Huidig algemeen directeur Geert Mahieu gaat per 1 januari 2021 met pensioen. Er moest dus een opvolger voor hem gezocht worden. Op 2 maart werd de functie dan ook vacant verklaard bij opvolging. Bij het afsluiten van de kandidaturen was huidig milieu- en omgevingsambtenaar Carl Couckhuyt de enige kandidaat.

Hij slaagde voor alle selectieproeven en werd tijdens de voorbije raadszitting dan ook door de raadsleden benoemd tot algemeen directeur op proef met ingang van 1 september. Als extra motivering voor de benoeming werd meegegeven dat hij, door zijn jarenlange ervaring binnen de gemeente, in staat moet zijn zich snel in te werken in de nieuwe functie. Hij legde tijdens de raadzitting de eed af in handen van burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

Coronakosten

De raad diende zich ook te buigen over een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een aanpassing waarbinnen we de financiële weerslag van de door de gemeente genomen coronamaatregelen terugvinden. Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) vroeg wat meer uitleg over dit laatste.

Burgemeester Ivan Delaere gaf aan dat, wat de gemeente betreft, de kosten op dit moment over het lopende jaar geraamd worden op 90.000 euro, waarvan inmiddels al ongeveer 60.000 gespendeerd werd aan mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmiddelen. Hij gaf echter ook aan dat het grootste verlies aan inkomen voor de gemeente in de toekomst ligt.

“De hogere overheid heeft berekend dat het verlies aan inkomen voor de gemeenten, te wijten aan een minderopbrengst via de personenbelasting, voor de periode 2022-2024 tussen de 30 en 35 % zou liggen. Doordat we binnen onze gemeente echter de gewoonte hebben om elk jaar een stuk reserve aan te leggen, zullen we in Pittem, ondanks dit grote verlies aan inkomen, geen probleem hebben om deze uitzonderlijke tegenslag het hoofd te bieden.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.