Mahieu gaat op 1 januari 2021 met pensioen en dus diende binnen de gemeente een vacature uitgeschreven te worden voor een opvolger. Op 2 maart werd de functie dan ook vacant verkla...

Mahieu gaat op 1 januari 2021 met pensioen en dus diende binnen de gemeente een vacature uitgeschreven te worden voor een opvolger. Op 2 maart werd de functie dan ook vacant verklaard bij bevordering. De huidige milieu- en omgevingsambtenaar Carl Couckhuyt was de enige kandidaat, een kandidatuur die op 8 april door het schepencollege werd goedgekeurd. Hij slaagde voor alle selectieproeven en werd tijdens de voorbije raadszitting dan ook benoemd op proef als algemeen directeur met ingang van 1 september. Als bijkomende motivatie werd meegegeven dat hij, gezien zijn vele jaren ervaring binnen de gemeente, in staat moet zijn zich snel in de nieuwe functie in te werken. Tijdens de gemeenteraad werd ook een eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 behandeld. Een deel van de aanpassing was nodig door de kosten die gemeente diende te doen naar aanleiding van de coronamaatregelen. (JG)