Het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) in kwestie biedt mogelijkheden voor een uitbreiding van het provinciedomein met 5 ha extra natuurgebied ten zuiden van het bestaande natuurgebied en 13 ha natuurparkgebied tussen het bestaande natuurgebied en de Bloemgatstraat. Daarnaast wordt er 262 ha landbouwgebied herbevestigd.
...