Cafetaria van Ardooie Veld krijgt nieuwe plaats bij de parking

© GF
Jos Remaut

De provincieraad keurt het ruimtelijke plan ‘t Veld voorlopig goed. Het biedt heel wat kansen om het provinciaal domein ‘t Veld uit te breiden en op te waarderen, en reikt ook een oplossing aan voor de zonevreemde cafetaria De Keunepupe. Die wordt afgebroken en herbouwd aan de parking.

Het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) in kwestie biedt mogelijkheden voor een uitbreiding van het provinciedomein met 5 ha extra natuurgebied ten zuiden van het bestaande natuurgebied en 13 ha natuurparkgebied tussen het bestaande natuurgebied en de Bloemgatstraat. Daarnaast wordt er 262 ha landbouwgebied herbevestigd.

De bestaande, zonevreemde cafetaria in het natuurgebied wordt afgebroken en er komt een nieuwe cafetaria met terras en speelzone in het natuurparkgebied.

Er zijn ook plannen voor een picknickzone, een educatieve poel en een bijenhal. De provinciale wandeldreef ten oosten van het provinciedomein wordt breder gemaakt, zodat ook fietsers langs het domein kunnen fietsen. Ten slotte wordt er werk gemaakt van een extra parking om de omliggende buurt te ontlasten op drukke dagen.

Op lange termijn wil de Provincie het domein uitbreiden aan de oostelijke zijde, de kant Meulebeke dus. Om de uitbreidingskansen te vergroten, rust een voorkooprecht op deze percelen. Hier beslist de eigenaar weliswaar zelf wanneer een perceel verkocht wordt, maar heeft de Provincie de eerste kans om het stuk grond aan te kopen.

Kurt Himpe (N-VA) gaf nog wat nadere toelichting en formuleerde ook een aantal bedenkingen. “Er zijn ook plannen voor een picknick- en hondenweide, een speelbos en natuureducatieve elementen. Er is in de regio Meulebeke blijkbaar een vraag naar een hondenweide, maar dan wel specifiek in het centrum van de gemeente. Het inplannen van een hondenweide aan het provinciaal domein is zeker geen slechte zaak, maar biedt geen oplossing voor de zoektocht naar geschikte ruimte in het centrum. Maar wat de picknickweide betreft, toch even melden dat er daar heel wat niet-Europese steekmuggen vertoeven die het picknicken niet zo aangenaam zullen maken. U zal op die picknickweide geen kat zien”

“Het plan voorziet ook een uitbreiding van de parkeermogelijkheden. Het is echter maar de vraag of er daar echt wel nood is aan bijkomende parkeergelegenheid. In de documenten wordt verwezen naar piekmomenten waarbij de parking vol staat, maar de opsomming van de piekmomenten beperkt zich tot het evenement Spring in ‘t Veld. Moet er niet ingezet worden op een uitbreiding en verbetering van de fietsenstallingen ? Want een van de elementen in het ruimtelijk uitvoeringsplan waar veel aandacht aan besteed wordt, is de verbetering en uitbreiding van de trage verbindingen. Er wordt dus gemikt op meer wandelaars en fietsers.”

“De uitbreiding en verbetering van de trage verbindingen, waardoor het provinciaal domein beter bereikbaar zou worden voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke en Izegem, is heel positief. Naast een uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk voorziet het ruimtelijk uitvoeringsplan ook in een uitbreiding van het recreatief aanbod aan zachte verbindingen voor andere gebruikers zoals mountainbikers en ruiters. De nieuwe trage verbindingen zouden ‘t Veld ook opnieuw verbinden met de Veldbossen, die tot voor de Eerste Wereldoorlog verbonden waren met ‘t Veld. Er is ook een vraag om meer fietsverbindingen te realiseren tussen het provinciaal domein en Ardooie, eventueel via een fietsknooppuntroute. Terwijl voor een aantal eerder vermelde uitdagingen op korte termijn een oplossing kan gevonden worden, zullen deze trage verbindingen wel meer tijd en inspanningen vragen, aangezien er gesprekken en overeenkomsten nodig zullen zijn met de betrokken eigenaars.”

“Ik plaats wel vraagtekens bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. De historische vijver ‘t Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibd. Daardoor is er ook een waterproblematiek in het domein en in de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Er is sprake van 15.000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden. Maar die plannen stuiten nu al op protest van buurtbewoners, die geurhinder vrezen.”, aldus nog Kurt Himpe, die stelde dat N-VA haar eindoordeel zal vellen op basis van de bezwaren die zullen worden geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.

Kurt Ravyts (Vlaams Belang) zoomde hierna nog even in op het ongenoegen bij de buurtbewoners, en vond dat de provincie toch niet al te toegeeflijk moet zijn. “We zijn stilaan aan het compromis van het compromis toe. Terwijl de planologische realiteit toch duidelijk is : de focus ligt op het oostelijke parkgebied, voor versterking van de natuurwaarde zijn we aangewezen op de zuidkant, en westelijk is er weinig mogelijk maar is men toch wel heel toegeeflijk geweest naar de landbouwers toe. En dit terwijl er sowieso een harde grens vastligt waarover het domein niet kan uitbreiden.”

Ravyts vond wel dat Kurt Himpe nu ook niet tegelijk warm en koud hoeft te blazen. “U hebt goede contacten met de bewoners van de naburige Sint-Antoniuswijk, maar u hoeft hen toch ook niet op te stoken tegen de plannen van de provincie. Zoals toch wel een beetje het geval is in het afdelingsblaadje van N-VA Ardooie, waarin wel een aantal forse verklaringen staan. Zo citeer ik bijvoorbeeld : De cafetaria Keunepupe moet op zijn huidige plaats blijven staan. De mensen willen dat, het is daar in het bos veel leuker dan op de parking. Terwijl u maar al te goed weet dat dit niet kan. Aan de omwonenden wordt verteld dat er extra parking zal komen om de parkeeroverlast voor hen te beperken, terwijl u hier nu zegt dat dit eigenlijk niet hoeft. Graag een woordje uitleg”, besloot Kurt Ravyts, die aankondigde dat Vlaams Belang het plan zal steunen.

Groen zal dit alvast niét doen. “Alweer een gemiste kans voor de broodnodige natuuruitbreiding in dit natuurarm gebied, en men is duidelijk gezwicht voor de druk van de landbouwers. Landbouwgebied afnemen voor bedrijfsuitbreiding kan vlot, we zullen wel compenseren op de Kemmelberg, maar voor de natuur gaat dat blijkbaar niet”, liet Maarten Tavernier horen. Uiteindelijk onthield Groen zich bij de stemming.

Piet Vandermersch van Open VLD vond het dan net een heel goede zaak dat er naar de landbouwers is geluisterd. “Zo worden onze jonge landbouwers hun toekomstkansen niet ontnomen.”

Kurt Himpe bevestigde dat er inderdaad heel wat mensen zijn die de huidige cafetaria liever behouden zouden zien. “Maar de realiteit is duidelijk : die cafetaria staat daar zonder bouwvergunning en dat kan niet. En een nadeel is ook dat hij op die plaats niet bereikbaar is voor fietsers. En dat wordt een probleem, want bezitters van een elektrische fiets laten die niet graag achter, uit vrees voor diefstal. En laat ons duidelijk zijn : het afdelingsblaadje werd geschreven voor de oplossingen duidelijk waren. Nu liggen de kaarten inderdaad anders.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.