Buurtcomité 'Gezonde Klaver' vertegenwoordigt een omvangrijke groep betrokkenen uit Oostkamp en Loppem. De groep bekommert zich om natuur, milieu en gezondheid die onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn
...

Buurtcomité 'Gezonde Klaver' vertegenwoordigt een omvangrijke groep betrokkenen uit Oostkamp en Loppem. De groep bekommert zich om natuur, milieu en gezondheid die onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn"De bekendmaking van deze stedenbouwkundige vergunning treft ons als een donderslag bij heldere hemel,", vertelt Hilde Van Laere van het buurtcomité: "Zeker omdat dit nu net in deze bizarre coronatijden gebeurt en kán gebeuren, nu we in ons kot moeten blijven. Tegen deze twee én de twee bijkomende windturbines werden door de betrokken omwonenden van zowel Oostkamp als Loppem vele honderden bezwaarschriften ingediend. Van een lokaal draagvlak kan hier dus niet gesproken worden. Doordat het om twee verschillende dossiers gaat, waarin telkens twee windturbines worden aangevraagd, wordt trouwens ook omzeild dat het in feite om vier windturbines gaat, met een gezamenlijk nog veel grotere impact die in de aparte dossiers niet wordt omschreven en waarvoor er ook geen verplichte MER-studie werd gedaan. Daarbovenop werd er bij de aanvragen geen rekening gehouden met de ondertussen volop bewoonde nieuwbouwwijk én de toekomstige Wastine verkaveling in de Fabiolalaan in Oostkamp."Dat deze vergunning toch wordt verleend, vinden de buurtbewoners onbegrijpelijk. "Onze gemeentebesturen deelden eerder onze bezorgdheden en bezwaren en adviseerden negatief. Ook vandaag vertrouwen we erop dat de gemeentes Oostkamp en Zedelgem tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Samen willen we bekijken welke stappen we kunnen ondernemen." (PH)