https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Burgemeesterssoap blijft gemoederen beroeren: “Je moet gek zijn om de sjerp nog te willen”

© Geinz
Paul Cobbaert
Paul Cobbaert journalist

“Het leedvermaak van de minister is ronduit ongepast en doet mij walgen.” Dat zegt Bram Degrieck, de burgemeester van De Panne, die een forse brief schreef aan alle West-Vlaamse parlementsleden. De geviseerde minister Bart Somers (Open VLD) laat zich niet opjagen. “Het zal niet bij deze West-Vlaamse gemeenten blijven en we vinden dat ook niet erg.”

Bram Degrieck mag dan wel burgemeester van De Panne zijn gebleven, zijn woede is niet bekoeld. De soap van de voorbije weken ligt hem zwaar op de maag. “Ik wou de frustratie van mij afschrijven. Vandaar mijn brief aan alle West-Vlamingen in het Vlaams parlement. En waarom aan hen? Omdat zij het nieuwe lokale decreet gestemd hebben. Ik heb echter een lichtbruin vermoeden dat ze niet allemaal de juiste interpretatie kennen. Ik wou hen een andere invalshoek aanreiken. Ik ben niet gebonden aan een nationale partij, dus ik kan vrijuit spreken.”

Degrieck schuwt de forse taal niet in zijn brief. Zo schrijft hij over ‘rap-rap stratego op een lokaal bordspel om het aantal burgemeesters en schepenen op het partij-telraam te kunnen verhogen’. Aan onze krant zegt hij dit: “De lokale politiek wordt misbruikt door de nationale partijen. Zij fluisteren hun lokale mandatarissen in het oor dat er dankzij het nieuwe decreet iets mogelijk is. (windt zich op) Het gaat niet meer om goed bestuur. Het gaat om zoveel mogelijk schepenen en burgemeesters tellen.”

Nóg vijf gemeenten

We frissen graag even op waar het allemaal om draait. Het nieuwe gemeentedecreet, een initiatief van Bart Somers, goedgekeurd door het parlement, maakt het mogelijk om via een eenvoudige motie van wantrouwen een coalitiewissel door te voeren. In Blankenberge is zo burgemeester Daphné Dumery aan de kant gezet. Ook in Langemark-Poelkapelle is een nieuwe meerderheid aan zet. “En ik heb nog weet van vijf andere West-Vlaamse gemeenten waar dergelijke spelletjes bezig zijn”, stelt Degrieck. “Ik zeg liever niet welke, want het gaat over collega’s die mij in vertrouwen nemen.”

Degrieck wijst vooral Somers met de vinger. Dat de minister met een knipoog zei dat er iets in het West-Vlaamse water moet zitten, is niet goed aangekomen. “Het leedvermaak van de minister is ronduit ongepast en doet mij walgen.” De oproep van Degrieck is duidelijk: het decreet moet aangepast worden. “Het is een goed decreet, maar het wordt fout toegepast. De minister moet dat toch ook inzien? Je moet goed krankjorum zijn om nog schepen of burgemeester te willen worden, want je kan elk jaar bij het vuil worden gezet.”

Raad van State

Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is niet akkoord met deze visie. “Het decreet geeft net méér macht aan de lokale besturen. Het zijn de gemeenteraadsleden die stemmen over de motie. Er zijn ook enkele regels ingeschreven die misbruik moeten voorkomen. Zo kan je de motie niet gebruiken in het eerste en laatste jaar van de legislatuur én moet de motie ondertekend zijn door twee derde van de leden van de indienende fracties. Aan die laatste voorwaarde was volgens mij zelfs niet voldaan in De Panne, waardoor de Raad van State de motie waarschijnlijk had vernietigd.”

Somers benadrukt waarom het decreet is ingevoerd. “Als twee of meerdere partijen samen een gemeente besturen, kunnen er ruzies ontstaan. Soms zorgt dat ervoor dat het onmogelijk wordt om nog beslissingen te nemen. Vroeger kon men dan twee dingen doen. Ofwel een lange en complexe procedure starten, ofwel in onvrede en ruzie samenblijven. Gevolg: stilstand en impasse. Daar werden burger en gemeente zéker niet beter van. Het is daarom beter om een snelle doorstart te maken met een nieuwe partner. Dat is wat de constructieve motie van wantrouwen mogelijk maakt.”

Toeval en drinkwater

De Mechelse liberaal denkt trouwens dat er nog gemeenten gebruik zullen maken van de motie. “In Wallonië bestaat het systeem al langer. In de vorige bestuursperiode werd er dertien keer gebruik van gemaakt. Ook in Vlaanderen zal het niet bij deze West-Vlaamse gemeenten blijven en we vinden dat ook niet erg. Ik heb liever een snelle doorstart, waardoor er opnieuw beleid gevoerd kan worden, dan jaren stilstand.”

Dat is ook de reden waarom de minister niet tot de volgende legislatuur wou wachten om de motie in te voeren. “Er is geen reden om te wachten.” Dat voorlopig alleen West-Vlaamse gemeenten gebruik maken van het nieuwe decreet, wijt Somers aan toeval en niet aan het drinkwater, wil hij ten slotte benadrukken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.