Burgemeester van Knokke-Heist stuurt kat naar de gemeenteraad

Schepen Antoine Geerinckx versus burgemeester Piet De Groote in Knokke-Heist. © MM/Belga
Stefan Vankerkhoven

Wie dacht dat Knokke-Heist donderdagavond een woelige gemeenteraadszitting zou beleven, na de ruzie binnen de meerderheid over de invloed van bouwpromotoren, kwam bedrogen uit. Burgemeester Piet De Groote en eerste schepen Kris Demeyere stuurden hun kat naar het Sociaal Huis. Ze lieten zich verontschuldigen. Enkele uren voor de gemeenteraad pakte het gemeentebestuur uit met een opmerkelijk communiqué voor een ‘nieuwe strategie’ inzake kwalitatieve ruimtelijke ordening. Pikant detail: de gemeenteraad keurde donderdagavond de oprichting van een deontologische commissie goed.

De voorbije week heerste er politieke onrust in Knokke-Heist, toen schepen Antoine Geerinckx openlijk het beleid van burgemeester Piet De Groote bekritiseerde. Hij verwijt zijn partijgenoot bij Gemeentebelangen teveel goodwill te tonen voor bouwpromotoren. Aanleiding is de commotie rond het Plaza-project op de Wielingen: hoogbouw waartegen de actiegroep ‘Stop de Torens’ protesteert.

Schepen Antoine Geerinckx schaart zich achter de actiegroep, burgemeester Piet De Groote stelt dat er in dit bouwdossier nog geen beslissing genomen is: “Het openbaar onderzoek is volop aan de gang, we kunnen die plannen nu niet zomaar afbreken.”

Nieuwe strategie

Enkele uren voor de gemeenteraad verspreidde het gemeentebestuur van Knokke-Heist een communiqué, waarin een ‘nieuwe strategie’ voor een kwalitatieve ruimtelijke ordening aangekondigd wordt: “Onze gemeente is een koploper op dat vlak: de Vista-nota was ongezien in Vlaanderen, de gemeente zet veelvuldig de charette-methodiek voor inspraak en samenwerking in en er is de lange traditie om op regelmatige basis via de Horizon 8300-tentoonstellingen terug te koppelen naar de burger.”

“Momenteel is de kustgemeente een pionier bij het uitwerken van de conceptnota voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. De maatschappij verandert vlug, de burger wordt mondiger en nieuwe evoluties dienen zich aan. Het gemeentebestuur heeft de signalen vanuit de burger goed begrepen, en wenst hier zowel op korte als op langere termijn een antwoord op te geven.”

Hoogbouw

Op korte termijn zal het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van juni 2023 vragen om de Hoogbouw- en Vista-nota’s op te heffen. De gemeente bekijkt ten gronde de bezwaren die ingediend zijn over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Dorpskern Heist en de omgevingsvergunning van het project op de hoek van de Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuysestraat en zal ingaan op bezorgdheden rond bouwhoogte en mogelijkheden van ondergrondse constructies.”

“Op het niveau van de vergunningen is er verscherpte aandacht voor het open en groene karakter, kwaliteitsvolle architectuur, grotere afstanden tot perceelsgrenzen in de villawijken, beperken van overmatige bouwdieptes… Om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van de toekomst op lange termijn, zoals de klimaatverandering en de demografie van de badplaats, wordt momenteel hard gewerkt aan het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, waarin de nieuwe ruimtelijke strategieën verder worden uitgeschreven.”

“Doel is de krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan nog voor of net na de zomer toe te lichten aan de gemeenteraad, dit met de vraag om mee na te denken over de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Daarna is er in dit proces ook veel ruimte voor participatie vanuit de burger”, aldus het communiqué.

Afwezig

Door die opmerkelijke mededeling – een capitulatie? – en de afwezigheid van burgemeester Piet De Groote én eerste schepen Kris Demeyere, die woensdag tijdelijk op non actief werd gezet wegens mogelijke belangenvermenging in vastgoeddossiers, werd het politiek debat over het Plaza-project met een maand uitgesteld. Verloren tijd en moeite voor de televisieploeg die zich aan de ingang van het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein opgesteld had. Gemeentebelangen krijgt nu een maand om de violen te stemmen en een politieke crisis af te weren.

Ook schepen Astrid Mestdach en Katleen Lanckriet-Van Steen, de voorzitter van de gemeenteraad, lieten zich verontschuldigen. Bijgevolg moest gemeenteraadslid Neil Couhysder de raad in goede banen leiden. Die meldde dat de burgemeester echt ziek is!

“Waar moet ik zitten?”, vroeg ereschepen Philippe Vlietinck, die voortaan als onafhankelijke zetelt. “Kom maar naar hier, bij de oppositie”, antwoordde Katrien Anteunis (Groen).

Taks voor tweede verblijvers

De gemeenteraad kabbelde rustig voort en was grotendeels een one-woman show van raadslid Cathy Coudyser (N-VA), die voor bijna elk agendapunt de micro nam: ze loofde de samenwerkingsoverenkomst met de Provincie én Sluis voor de erkenning van het landschapspark Zwinstreek, pleitte onder meer voor een gemeentelijke premie voor ontharding.

Bovendien schaarde het Vlaams parlementslid zich achter de gemeentetaks voor tweede verblijvers: “Maar we zullen toch een kleine personenbelasting moeten heffen bij al onze inwoners, indien we die taks willen blijven behouden.”

Deontologische commissie

Cathy Coudyser (N-VA) vond het wel bizar dat het gemeentebestuur donderdagavond de oprichting van een deontologische commissie op de agenda plaatste, net nu het stormt binnen de meerderheid: “Ik juich die commissie goed.”

“Elk raadslid moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij integer is. Maar soms zijn er grijze zones en geruchten. Het is goed dat die commissie zich hierover dan kan buigen: geruchten logenstraffen of conclusies trekken bij hoge fouten. Ik kijk ook reikhalzend uit naar de conclusies van de externe audit van het gemeentebestuur door Audit Vlaanderen.”

Lippendienst

Toch kon het oppositieraadslid niet nalaten om te verwijzen naar het recente communiqué over ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur: “Het zal nog twee jaar duren eer het nieuw beleidsplan in voege is. Wat zal het gemeentebestuur in tussentijd doen?”

“U kunt niet zonder rechtsgrond zomaar hoogbouw stoppen. Met dit communiqué bewijst u enkel lippendienst aan het morrende volk. Kunt u de omgevingsvergunning voor 117 flats gespreid over zes bouwlagen in een overstromingsgevoelig gebied nu weigeren? De lopende ruimtelijke uitvoeringsplannen laten teveel toe.”

Kakofonie

Schepen voor Stedenbouw Jan Morbee reageerde: “Er zijn 88 bezwaren tegen het project in Heist. We zullen luisteren naar de bevolking en een goede analyse maken. Onze ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen de basis voor een verdere goede ruimtelijke ordening. De boodschap aan onze dienst Stedenbouw is om afwijkingen op de voorschriften tot een minimum te beperken.”

Ereschepen Philippe Vlietinck besloot het dispuut met de volgende woorden: “Zet de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskern van Heist stil, want het is een kakofonie!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier