Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Over de werking van de commissies waren er in het verleden al heel wat vragen. De ervaring leert dat er dikwijls heel wat belastinggeld (presentiegelden voor de aanwezige gemeenteraadsleden, red.) werd verspeeld voor drie tot vijf aanwezige raadsleden en een of twee schepenen. Bovendien duurden die vergaderingen maximum een half uurtje. En dat twee keer per week. Tijdens vele commissievergaderingen was er ook een gebrek aan agendapunten. Bovendien ...

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Over de werking van de commissies waren er in het verleden al heel wat vragen. De ervaring leert dat er dikwijls heel wat belastinggeld (presentiegelden voor de aanwezige gemeenteraadsleden, red.) werd verspeeld voor drie tot vijf aanwezige raadsleden en een of twee schepenen. Bovendien duurden die vergaderingen maximum een half uurtje. En dat twee keer per week. Tijdens vele commissievergaderingen was er ook een gebrek aan agendapunten. Bovendien werden de meeste technische vragen door de oppositie nog eens gesteld tijdens de gemeenteraad. (Anders kwam het niet in de pers, red.). Commissievergaderingen zullen we dus alleen nog organiseren voor heel belangrijke punten, waar dan eventueel een expert, een architect of een andere deskundige de zaken kan toelichten. Maar tot op heden waren de meeste van die vergaderingen dikwijls zinloos, en dus veel te duur."Bram Meeuw vroeg ook wanneer er nu een livestream komt van de gemeenteraad. "Ik verneem dat dit in de toekomst alleen auditief zal gebeuren. Via Facebook moet dat toch ook met beelden mogelijk zijn?" Volgens de burgemeester is het gewoon om technische redenen niet mogelijk om de gemeenteraad visueel door te streamen. "Dan moeten hier in elke hoek camera's komen. Dat betekent dat er iemand de 'regie' moet voeren, en moet zorgen voor de beeldwisselingen. Wie moet dan wanneer in beeld komen? Bovendien is een dergelijk installatie veel te duur", zei de burgemeester.Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) stelde al voor de derde keer in tien jaar tijd voor om bij de aanvang van iedere gemeenteraad een vragenhalfuurtje voor het publiek in te voeren. De burgemeester en schepen Loes Vandromme (CD&V) antwoordden dat de bewoners genoeg aan bod kunnen komen tijdens de diverse infovergaderingen naar aanleiding van bouwwerken of andere grote projecten. "En ook de diverse bewonersplatforms werken erg goed, en kunnen steeds rekenen op een zeer grote opkomst. De mensen zijn er tevreden en daar is debat mogelijk. Maar daar worden de gemeenteraadsleden uiteraard niet vergoed voor hun aanwezigheid", voegde de burgemeester er nog schalks aan toe. De hele oppositie stemde tegen het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad.Bij aanvang van de gemeenteraad werd een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van ereschepen Paul D'hondt uit Watou.(AHP)