In een goeie twintig minuten waren alle punten op de dagorde van de gemeenteraad in Mesen erdoor gejaagd. Vermelden waard is de parkeerplaats voor mindervaliden die er komt in de Steenstraat ter hoogte van huisnummer 24, waar een zwaar zorgbehoevende persoon woont.
...