Burgemeester Lies Laridon blikt terug op 2020 en kijkt vooruit naar volgend jaar

In haar veertien jaar als burgemeester heeft burgemeester Lies Laridon al heel wat watertjes doorzwommen, maar geen enkele jaar was de zee zo woelig als in 2020. Er moesten moeilijke beslissingen genomen worden. “Je moet het evenwicht vinden tussen wat mensen psychisch aankunnen door altijd thuis te moeten zitten en toch nog wat warmte en menselijkheid bieden.”

Burgemeester Lies Laridon met dochter Herlinde en zoon Joachim. (gf)
Burgemeester Lies Laridon met dochter Herlinde en zoon Joachim. (gf)

“2020 staat in mijn geheugen gegrift, en van heel veel mensen, omdat we plots zien hoe kwetsbaar we als mens zijn en welke impact dat heeft op ons dagelijks leven”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Ik ervaar dat natuurlijk net zoals iedereen. Als burgemeester krijg je dan wel de taak erbij om zo goed als mogelijk die crisis te beheren. Ik heb het eens opgezocht: we zijn 49 keer met de crisiscel samengekomen. Daarnaast zijn er ook nog eens overleggen met de eerstelijnszone, politie, brandweer, huisartsen, gouverneur… Het andere deel van de job valt niet weg, het komt er bovenop. Het is niet omdat er een gezondheidscrisis is dat wij in onze stad niet verder werken aan projecten en de uitvoering van het meerjarenplan.”

Wat waren de moeilijkste knopen om door te hakken in 2020?

“Die kwamen in de beginperiode van de crisis. Wat doe je met evenementen en kermissen? Het was proberen het evenwicht te vinden tussen wat mensen psychisch aankunnen door altijd thuis te moeten zitten en toch nog wat warmte en menselijkheid te bieden. Dat is een zeer wankel evenwicht. Dat zie je bij de lange discussies op nationaal niveau maar dat speelt zich ook af op lokaal niveau.”

In het begin wisten we nog niet veel over het virus. Zou u iets achteraf bekeken anders aangepakt hebben?

“Ik ben eigenlijk best tevreden

over we het hier in Diksmuide hebben aangepakt. Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb. Geen overdreven maatregelen, maar er ook wel op rekenen dat mensen nog altijd gezond verstand hebben.”

De emoties laaiden soms hoog op bij zulke beslissingen.

“Wat je ziet is dat de sociale media nog belangrijker geworden zijn. Vroeger spraken de mensen je aan op straat of op evenementen. Dit aspect valt nu weg. De contacten gebeuren nu bijna puur digitaal. Ik hecht er nog meer belang aan om te antwoorden als ik vragen zie passeren via sociale media. Soms ben je ook een beetje psycholoog. Zeker in een kleine stad hoort dat erbij. Ik vind dat wel ook wel boeiend dat mensen eens hun hart durven luchten. Dat mag.”

Hoe groot is de financiële impact van de coronacrisis op de stadskas?

“Dat valt mee omdat we een gezond financieel beleid hebben. Dus wij zaten niet op ons tandvlees en hadden marge om onze plannen te realiseren. Hier en daar is er wel een half jaar of een jaar vertraging door de coronacrisis, maar financieel zit het goed.”

Hoe groot was de impact op uw persoonlijk leven?

“Mijn daginvulling is compleet veranderd. In het weekend is het nu kalm. Vroeger ging ik van het ene naar het andere, eetfestijnen van verenigingen, kaartingen… Dat is volledig weggevallen. Dat zorgt er wel voor dat ik in het weekend beter kan recupereren van de zware werkweek. Anderzijds beginnen de weekdagen zeer vroeg en eindigen zeer laat omdat er heel veel digitale vergaderingen. Op een bepaald moment werd er zelfs vergaderd op zondagavond, weken aan een stuk.”

Wat doet u om zich te ontspannen?

“Als ik wil ontspannen dan ga ik wandelen. Dan zet ik de gsm eventjes stil. Ik heb de eigen stad en streek weer kunnen herontdekken. Ik vind het ook heel fijn om in eigen streek te kunnen ontspannen. Daarvoor heeft Diksmuide veel troeven. Je kunt bijna nergens zo goed wonen als hier om je te kunnen ontspannen.”

Wat was voor u het mooiste moment van 2020?

“De dag dat de dochter afstudeerde. Ze heeft haar tweede diploma behaald, een bachelor na bachelor. Ik denk dat ik niet de enige mama ben die de meeste vreugde vindt in het feit dat mijn kinderen (Herlinde (22) en Joachim (15), red.) het goed stellen. Ik heb het geluk dat ze gezond zijn, goed studeren, en dat het goed met hen gaat. Voor mij is dat het belangrijkste in het leven. Er is nog een belangrijk moment geweest – maar ik wil daar niet verder over uitweiden – en dat zijn de klachten die er tegen mij geweest zijn bij de Raad van State en die allemaal verworpen geweest zijn, zodat er eindelijk een einde gekomen is aan die carrousel.”

Dat moet ook een gewicht zijn dat van uw schouders is gevallen?

“Eigenlijk niet, want ik had me toch voorgenomen dat er nog andere dingen in het leven zijn dan politiek. Ik kan ook nog andere dingen doen in mijn leven.”

Wat verwacht u van 2021?

“Ik denk dat de vaccinatie ervoor zal zorgen dat het normale leven terug op gang kan komen. Wij hopen toch om kleinschalige evenementen opnieuw te kunnen organiseren, zo veel mogelijk in de buitenlucht, lokaal en zonder dat het massa-evenementen worden. Voor de rest werk ik zo goed als mogelijk door om alle plannen die we hebben te kunnen realiseren. Ik hoop echt dat we nu finaal een gebouw kunnen hebben voor de politie. Wij gaan ook onze schouwburg heropenen. Van de lockdown hebben we gebruik gemaakt om de schouwburg vanbinnen te renoveren: nieuwe stoelen, zetels, wanden, tapijten, podiumvloer… We zijn dus klaar voor wanneer de voorstellingen opnieuw mogen doorgaan. Verder investeren we volgend jaar in heel veel in zaken die dicht bij de mensen staan, zoals voetpaden, landelijke wegen… We starten met de bouw van ons nieuw lokaal dienstencentrum nabij ons woonzorgcentrum. Dat wordt een van de grote projecten voor de komende jaren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.