Op het einde van de raadszitting vroeg Geert Verstraete van de CD&V-oppositie het woord. Hij stond stil bij de woorden die burgemeester Kurt Windels op maandag om 13.38 uur op zijn Facebook-pagina had neergeschreven over zijn verzet tegen het spreidingsplan van Staatssecretaris Theo Francken, waarbij aan iedere gemeente wordt gevraagd om een extra inspanning te doen om nog wat vreemdelingen op te vangen.
...