Op het einde van de raadszitting vroeg Geert Verstraete van de CD&V-oppositie het woord. Hij stond stil bij de woorden die burgemeester Kurt Windels op maandag om 13.38 uur op zijn Facebook-pagina had neergeschreven over zijn verzet tegen het spreidingsplan van Staatssecretaris Theo Francken, waarbij aan iedere gemeente wordt gevraagd om een extra inspanning te doen om nog wat vreemdelingen op te vangen.
...

Op het einde van de raadszitting vroeg Geert Verstraete van de CD&V-oppositie het woord. Hij stond stil bij de woorden die burgemeester Kurt Windels op maandag om 13.38 uur op zijn Facebook-pagina had neergeschreven over zijn verzet tegen het spreidingsplan van Staatssecretaris Theo Francken, waarbij aan iedere gemeente wordt gevraagd om een extra inspanning te doen om nog wat vreemdelingen op te vangen."De burgemeester kreeg op zijn naam op vrijdag 18 december jl. een brief van de Federale regering met deze beslissing om vier extra opvangplaatsen te voorzien in Ingelmunster. De burgemeester nam in zijn naam een standpunt NEEN in. Dit persoonlijk standpunt vertolkte hij ook op zijn Facebook", zegt Geert Verstraete. "Daarover pleegde hij vooraf geen enkel overleg met onze fracties, noch met de OCMW-fractie, noch met de fractie van de gemeenteraad. Volgens zijn verklaring op de radio zouden onze vier OCMW-fractieleden dit standpunt beamen. De burgemeester mag op de radio of waar dan ook niet verklaren dat onze mensen in het OCMW dit standpunt hebben ingenomen. Dit is een schending van de geheime zitting. U gaat hiermee wettelijk volledig in de fout. Bovendien kan dit geen overleg genoemd worden, maar aangezien dit in geheime zitting gebeurde hebben onze vier fractieleden daarover geen enkele verklaring afgelegd of informatie verspreid. Als burgemeester moet je dit federale bevel volgen, dat bij Koninklijk besluit wordt genomen en dat ook uitvoeren. U moet uw verantwoordelijkheid nemen en de nodige schikkingen treffen. Dat is niet de bevoegdheid van een gemeente- of OCMW-raad. Wij hebben in dat wettelijk aspect geen enkel standpunt in te nemen." Onze CD&V-fractie heeft dat standpunt helemaal niet goedgekeurd", benadrukte Geert Verstraete. "Dit punt is zelfs in besloten OCMW-zitting nauwelijks besproken. Er is daar geen stemming over geweest, wat ten andere ook niet kan gezien het hier gaat om een federaal bevel van de bevoegde staatssecretaris Francken. En mijnheer de burgemeester, voor de zoveelste keer in de voorbije drie jaar bewijs je dat overleg voor u van geen tel is. Eerst beslissing, dan uw beslissing proberen in te dekken... Enkele dagen voor Kerstmis kan je geen beter moment uitkiezen om echt te tonen welk warm mens je wel bent : proficiat !"Standpunt bijstellenBurgemeester Kurt Windels (De Brug) verdedigde zich door opnieuw zijn uitleg te geven waarom Ingelmunster geen vier extra mensen erbij kan nemen : omdat men niet langer dezelfde kwaliteit kan schenken voor opvang en opvolging. "We zitten aan ons plafond qua mogelijkheden." De burgemeester repte met geen woord over de OCMW-raad en de stilzwijgendheid die hij daarover moet bewaren. Zijn woorden waren nog niet koud, of Enigo Vandendriessche, eerste schepen van SP.A in de huidige meerderheid, nam het woord. "Er werd niet goed gecommuniceerd. Vandaag kreeg ik telefoons van mensen uit Ingelmunster, heel West-Vlaanderen en zelfs uit Brussel. Mensen die zich afvroegen wat er gebeurde in Ingelmunster en waarom men geen vluchtelingen meer wilden opnemen. Ik heb die mensen proberen gerust te stellen. Ik ben wel blij dat ik nu een ander standpunt van de burgemeester hoorde dat genuanceerder is dan wat we in de pers vernamen."Burgemeester Windels schoof dan maar de schuld door naar de pers, alhoewel het de burgemeester zelf was die op maandag om 13.38 uur op zijn Facebook een duidelijk standpunt innam. CD&V-raadslid Yves Vercruysse voegde eraan toe : "Deze morgen was ik in shock toen ik dat nieuws vernam via de media. Ik ben blij dat ook de SP.A-fractie dit standpunt niet kan goedkeuren." Het CD&V-raadslid vroeg dat er een nieuw persbericht zou opgesteld worden, waarin door de burgemeester duidelijk gesteld zou worden dat Ingelmunster wél open staat voor vreemdelingen. Hij vroeg ook of schepen Wilfried Vanacker - met een boontje voor PVDA, die solidariteit in het vaandel draagt - wel akkoord gaat met die uitspraak van de burgemeester. Maar de schepen hield de lippen stijf op elkaar. Na wat heen en weer gepraat beloofde gemeenteraadsvoorzitter Dirk Debaere (N-VA) dat er een nieuw persbericht zal worden opgesteld. Benieuwd wat de inhoud ervan zal zijn. (PADI)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Izegem.