Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Filiep Bouckenooghe: "Er is niets aan dit dossier gewijzigd"

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Er is niets aan dit dossier gewijzigd, behalve aan de Jan Mahieustraat. We hebben onze chronologie perfect gerespecteerd. U spreekt van een groene long van de Traxsite naar het stadhuis, maar dat is een nieuwe long voor mij. De structuur van het nieuwe plein is van bij het begin duidelijk gemaakt. We zullen ook geen evenementen op het nieuwe plein organiseren. De reden van het niveauverschil is om ervoor te zorgen dat wagens niet op het gras kunnen rijden."

"We zijn de visie van bij de start nagekomen. U stelt dat wij de stad drie jaar nerveus gemaakt. Maar wie heeft dat gedaan? Zou het niet de oppositie zijn, in plaats van de meerderheid?"

"Maar om op uw vraag te antwoorden: we hebben doen dit nu al."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Bart De Meulenaer (N-VA): "Nieuw De Coninckplein is grijs, niet groen"

"De laatste dagen wordt stilaan het nieuwe De Concinkplein zichtbaar", zegt Bart De Meulenaer (N-VA). "Hoewel in het begin van een groen plein (en zelfs een groene long van het stadhuis naar Trax) werd gedroomd, waarbij de meest utopische gedachten gelukkig door de burgers werden teruggefloten om een ietwat haalbaarder uitvoering te krijgen, is de uiteindelijke uitvoering vrij grijs."

"Het is waar, er is met respect voor het standbeeld van Rodenbach gewerkt en het beeld komt goed uit. Onze oprechte dank daarvoor. Maar verder is het plein vooral een amalgaam van grijze betonstenen, die in een soort chaotisch dambordpatroon liggen, wat ongetwijfeld wel hip en modern zal wezen, maar het is niet echt groen. Integendeel, ik heb in de eerste tien jaar van mijn werkend leven enorm veel gereisd, daarbij ook zeer veel naar Rusland, het GOS en de Warschaupact-landen, en de grijze beton doet me altijd een beetje terugdenken aan die tijd."

"Bovendien is het grasplein naar een letterlijk hoger niveau getild, waardoor het hele plein nu uit twee niveaus bestaat, die bovendien niet dezelfde hellingsgraad hebben, waardoor het moeilijk wordt om het plein te gebruiken voor evenementen of sport en spel."

"Te weten dat u de stad drie jaar nerveus heeft gemaakt en talloze handelszaken - Neerhof, het reisbureau, de schoenmakerij - de daver op het lijf hebt bezorgd, en dat u nooit echt wou ingaan op de besoignes van de burgers en de handelaren rond het plein, is het vreemd te moeten vaststellen dat alle poeha en grote voorstellingen uiteindelijk gewoon gebakken lucht waren, want de uitvoering lijkt evenveel op de eerste plannen als een gans op een boeiing."

"Dat is overigens ook gebeurd met de heraanleg van de Grote Markt, waar de plannen in geen honderd jaar lijken op de uitvoering. Ik zou dan ook, de woorden van de eerste van de vrij lange rij van voorzitters van de gemeenteraad, Bart Wenes, indachtig, willen pleiten voor een opwaardering van de gemeenteraad. Ik zou voorstellen dat bij de uitvoering van dergelijke plannen de gemeenteraad op een degelijke manier wordt ingelicht, en niet met een plan moet leven dat aan de pers, en niet aan de gemeenteraad, werd voorgesteld en dan zelfs helemaal werd gewijzigd."

"Ook al geeft de wetgever u hier een vrij ruime bevoegdheid, denk ik dat het toch zou passen om in de legislatuur die u startte met de belofte van Bart Wenes - om de gemeenteraad op te waarderen - dit ook daadwerkelijk omzet in afspraken met uw gemeenteraad."

"Ik stel dan ook het volgende voor: bij ingrijpende plannen waar het uitzicht van de stad, wijken of pleinen en markten ingrijpend wordt aangepast, wordt geen uitvoering aan de plannen gegeven, alvorens de gemeenteraad hierover terdege te hebben ingelicht."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vervoer op maat treedt in werking

Alle info lees je hier.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Dit voorstel geeft ons een dubbel gevoel. Voor de jeugd kunnen we dit toejuichen. Als ze zich onveilig voelen of wanneer een vriend die beloofde Bob te zijn, zich niet aan de afspraken houden, dan kunnen ze van deze dienst genieten. Maar voor de gebruikers met een vrije tijdspas hebben we hier bedenkingen bij. Sommige zaken kosten nu eenmaal geld. Iemand met een gewoon inkomen moet ook keuzes maken."

Maarten Vinckier (Open VLD): "Wij zijn ook positief ten aanzien van de jongeren, maar bij de tweede groep hebben we eveneens problemen. Mensen met een leefloon kunnen bij De Lijn al een jaarabonnement hebben voor 43 euro. Zij hebben nu al veel steun." Een teneur die ook Brecht Vermeulen (N-VA) ondersteunt. "Ik vrees dat de groep veel te ruim zal zijn en zouden die liever iets specifieker zou zijn. Bijvoorbeeld huurders van een sociale woning, mensen met een leefloon..."

Leen Sercu (Groen): "Wij vinden dit dan weer wél een goeie keuze. Beide doelgroepen zijn hier mee gebaat. Maar een goeie communicatie is belangrijk. Hoe kunnen de jongeren de taxidiensten bereiken? En bijgevolg moeten de taxibedrijven makkelijk te contacteren zijn. We zijn er ons te weinig van bewust dat veel mensen aan huis gekluisterd zijn. De stad is van iedereen en daar helpen dergelijke initiatieven bij. We hopen dan ook dat deze dienst snel uitgebreid wordt."

Schepen Griet Coppé (CD&V): "In het verleden waren er nog taxicheques voor senioren, maar die kenden geen succes. Nu begint dit proefproject klein en we zullen degelijk evalueren. Net daarom loopt het maar tot december 2019."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Coccinelle is gesloten op bevel van de burgemeester

De Poolse kruidenierszaak Coccinelle is op bevel van burgemeester Kris Declercq (CD&V) voor zes maanden gesloten. De politie vond bij een inval enkele kilo's drugs en zelfs een kleine cannabisplantage. De uitbater is aangehouden.

De politie viel op maandag 23 april binnen in de Poolse kruidenierszaak Coccinelle, te vinden op de hoek van de Rumbeeksesteenweg en de Rozenstraat.

De speurders troffen er een voorraad xtc-pillen aan, net als enkele kilo's hasj. Boven de zaak was er ook een kleinschalige cannabisplantage ingericht. Coccinelle werd een tweetal jaar geleden door Pawel Z. opgericht. De onderzoeksrechter hield de man na verhoor aan.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) beval meteen de sluiting van de kruidenierszaak. "Op vlak van drugs hanteren we in Roeselare een absolute nultolerantie", verduidelijkt hij. "We hebben de uitbater nog uitgenodigd voor een hoorzitting, maar we hebben niemand gezien." De man zou toen al in voorhechtenis gezeten hebben.

"Tijdens het schepencollege van begin mei hebben we besloten om Coccinelle voor de maximumperiode van zes maanden te sluiten. Op 5 november loopt die periode af en daarna zal ik me opnieuw laten adviseren door politie en parket."

"Het is de eerste keer dat de Poolse kruidenierszaak in opspraak komt. Maar elk feit waar verdovende middelen mee te maken hebben, is er een te veel."

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Wij zijn ook bezorgd om de drugsproblematiek. Maar waarom maar een sluiting van zes maanden? Waarom sluit u dat rovershol niet voor eeuwig en altijd?"

Kris Declercq: "Omdat de wetgeving dit zo bepaalt. Dit is de maximumduur."

Steven Reynaert (Open VLD): "Ook wij ondersteunen dit besluit, burgemeester. Wij hanteren ook de nultolerantie."

Brecht Vermeulen (N-VA): "Vroeger lag de nadruk op het oprollen van de grote netwerken, maar ook de kleine spelers moeten hard aangepakt worden. Alleen zo kan de keten helemaal verstoord worden. Ik heb wel enkele vragen over de manier van werken. Hoe zat de overlast van die winkel ten opzichte van de buurt?" En wat met andere zaken waarvan geweten is dat ze als uitvalsbasis fungeren? Hoeveel zaken zijn er de voorbije jaren gesloten?"

Kris Declercq: "Bij mijn aantreden heb ik onmiddellijk met de politie samen gezeten om aan de drugskwestie paal en perk te stellen. Er is al een opkuis gebeurd. De cijfers gaan de hoogte in, maar dat is zo omdat we er dichter op zitten. Niet enkel in onze stad, maar overal moet er hard tegen opgetreden worden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Auto's van twee N-VA-raadsleden betrokken in auto-ongeval

N-VA-raadsleden Mieke Van Hootegem en Kurt Geldhof moeten de zitting vroegtijdig verlaten. Hun geparkeerde wagens raakten betrokken in een auto-ongeval langs het Sint-Michielsplein.

Bert Feys
© Bert Feys
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schenken aan de stad: moet alles aanvaard worden?

De stad krijgt enkele documenten, voorwerpen en foto's als schenking. Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "In de artikelen die we ontvangen, zie ik onder andere weer bidons, petten, wielertruitjes... voor het nieuwe wielermuseum. Elke keer krijgen we massa's dergelijke memorabilia, maar als je even op het internet opzoekt, stel je je vragen bij de relevantie van deze objecten. En het stopt ook niet. Wat is het aanvaardingsbeleid daaromtrent? We moeten toch niet alles aanvaarden."

Schepen Dirk Lievens (CD&V): "Een van de laatste kunstwerken had te maken met het toneelgebeuren in Roeselare en is relevant. Dat krijgt een plaats in OCAR. We moeten het veraal van de stad vertellen en dat is de referentie."

Immanuel De Reuse: "Ik vraag me ook af waar al die zaken staan? Verzamelen, dat is ook keuzes maken."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Elektriciteit van negen stadsgebouwen onder handen genomen

De elektrische installaties van de stadsgebouwen worden vijfjaarlijks gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. "Daarnaast is er in 2014 een accommodatiestudie gebeurd door Arch&Teco", verduidelijkt schepen Nathalie Muylle (CD&V). "Hieruit is gebleken dat er een aantal gebouwen zijn waar de elektrische installatie aan modernisering of aanpassing toe is om de bedrijfszekerheid en de veiligheid op lange termijn te geranderen. Op basis van bovenstaande gegevens zijn er 9 gebouwen naar voren geschoven waar de nood het hoogst is. De werken moeten eind december achter de rug zijn.

Op de planning: clubhuis 't Schuurke, stadion Dosko Beveren, gemeentehuis Rumbeke, het Sask, sportcentrum Beveren, het sportveld van SV De Ruiter, het stadhuis, Expohallen en de brandweer.

Stefaan Van Coillie (CD&V) vraag zich af hoe de toekomst van het Rumbeekse gemeentehuis en de conciërgewoning er uit ziet. "Dit gebouw wordt door enkele verenigingen gebruikt, waaronder Ziekenzorg", aldus Nathalie Muylle. Boven is het gebouw sterk verouderd en is de elektrische installatie niet echt oké. Met deze investering willen we dit verhelpen en ook voor de conciërgewoning zijn er plannen om het gebouw weer up to date te zetten en daarna te kunnen verhuren."

"Daarnaast is het ook onze bedoeling om na te gaan hoe de toekomst van de Expohallen, incluis het beursgegeven, er moet uit zien."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Strook grond langs Moorseelsesteenweg tussen Sterrebosdreef en R32 aangekocht om voorsorteerstrook uit te breiden.

De huidige voorsorteerstrook in de Moorseelsesteenweg naar de N36 vanuit de richting van Rumbeke om naar links af te slaan, is heel kort. Er kunnen slechts een tweetal voertuigen staan. "Op piekmomenten is dit ontoereikend en leidt dit vaak tot filevorming langs de Moorseelsesteenweg", klinkt het bij schepen Griet Coppé (CD&V). "Dit veroorzaakt ook een deel van het sluipverkeer via de Kaasterstraat en Maria's Lindestraat richting Oekensestraat om dit kruispunt te vermijden. Gelet op de komende ontwikkelingen die gepland zijn in de zone langs de N36 tussen de Moorseelsesteenweg en de Oekensestraat, is een oplossing voor deze verkeersproblematiek noodzakelijk." Door de aankoop van een strook grond langs de Moorseelsesteenweg tussen de Sterrebosdreef en de N36 van 2,59 are van de nv Olivier Invest tegen een prijs van 38.850,00 euro, kan een langere voorsorteerstrook gerealiseerd worden.

Cyriel Ameye (Vlaams Belang): "We zijn niet tegen de aankoop, maar de prijs is aan de hoge kant."

Francis Reynaert (Open VLD): "Dit is een eigenaardig dossier. Het moet zo snel gaan en u wist niet dat dit stuk grond niet te koop was. Ik kan me wel in de plannen vinden, maar het verhaal hangt raar aan elkaar. Dit is een aanbesteding op de buik geschreven van de verkoper en de aannemer."

Griet Coppé: "De prijs zou u hoog kunnen noemen, maar we willen dit kopen om het verkeer vlotter te laten afwikkelen. We hebben in der minne tot een overeenkomst gekomen, in plaats van een onteigeningsprocedure op te starten. Dat zou ons veel meer gekost hebben. Wij kopen trouwens niet het volledige stuk grond, slechts 2 are en 59 centiare. De snelheid heeft niet enkel te maken met het kleine stukje Moorseelsesteenweg, maar binnen het grotere plan om het verkeer vlot te laten circuleren en de woonwijken te sparen van meer verkeer."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Leen Sercu (Groen) vraagt zich af hoe het staat met de woningtypetoets

"Meer dan een jaar terug werd de woningtypetoets ingevoerd", stelt Leen Sercu (Groen). "De bedoeling is om te streven naar een kwaliteitsvolle leefomgeving en duidelijkheid naar projectontwikkelaars. Een waardevol instrument lijkt ons om doordacht en met visie na te gaan of een ingediend bouwproject binnen de leefomgeving past. De woningtypetoets zou na een jaar geëvalueerd worden."

Mijn vraag: werkt het instrument? Zijn er al bijsturingen gebeurd en wordt het enkel voor appartementen gebruikt?"

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Het instrument werkt zeer goed, want het geeft ons een goed beeld van de toestand van het pand. Tot op vandaag hebben we de woningtypetoets 114 keer toegepast. Dit was altijd op vraag om het creëren van een appartementsgebouw. Dit leidt soms tot een weigering, een aanpassing of zelfs het laten rusten van een dossier. We houden dit allemaal goed bij en in oktober komt er een uitgebreide evaluatie."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Caroline Martens (CD&V) pleit voor de organisatie van een EHBO-cursus per wijk

"Er is momenteel veel te doen over de EHBO-cursus die gekoppeld wordt in Brussel aan het behalen van

het rijbewijs", legt Caroline Martens (CD&V) uit. " In Vlaanderen is dat niet weerhouden. Nochtans lijkt mij dit een goed idee, maar ik zou zelfs voorstellen om hier verder in te gaan. Het inrichten van gratis EHBO-cursussen in de scholen is nu al ruim toegevoegd aan het lessenprogramma, een idee door mij gelanceerd in 2012. Ik denk echter dat niet alleen kinderen, maar vooral volwassenen baat zouden hebben bij een dergelijke cursus basis-EHBO: reanimeren al dan niet gekoppeld aan AED-gebruik, vaststellen van levensgevaarlijke situaties en toedienen van de eerste zorgen. Mij viel dit vooral op bij de dood van Michael Goolaerts, waarbij de persoon die bij hem stond niets kon doen omdat hij waarschijnlijk niet wist wat doen."

"Is het mogelijk dat Roeselare hierbij een voortrekkersrol zou kunnen spelen door bijvoorbeeld per wijk enkele avonden een basiscursus-EHBO te organiseren om een zo breed mogelijke groep mensen te kunnen bereiken, breder dan de initiatieven die nu her en der gelukkig worden georganiseerd. Een soort algemeen plan waarbij alle volwassenen gevraagd worden, met eventueel een herhalingscursus na zes maanden."

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Wij zetten nu vooral in op het plaatsen van AED-toestellen. We hebben er nu al negen en er komen er nog 15 bij. Naar aanleiding daarvan orgasineren we een AED- en EHBO-opleiding. Daar brengen we de mensen de basis bij. Een volledige EHBO-opleiding duurt dan weer twee dagen. Tot op vandaag is het mogelijk om in het kader van Wijk in Actie mogelijk om een aanvraag voor een EHBO-opleiding in te dienen. Ik ben er wel van overtuigd dat dit een zinvol initiatief kan zijn. Of je dit moet doen op attestniveau of een opleiding die echt de basis geeft, dat moeten we bekijken met de verschillende partners."

Caroline Martens repliceert nog: "Als iedereen de basis beet heeft, zit Roeselare safe. Niet onbelangrijk."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Steven Dewitte (Groen): “Kan stad kleinere verenigingen helpen bij nieuwe GDPR-regelgeving?

Steven Dewitte haalt de nieuwe GDPR-regelgeving uit de kast. "Vorige vrijdag is die in heel Europa in voege gegaan. Hierdoor hebben de burgers opnieuw meer zeggenschap over het gebruik van hun persoonsgegevens. Zelfstandigen zijn vaak al gecontacteerd geweest door professionals of hun beroepsorganisaties om hen hierbij te begeleiden. Verenigingen die onder een grotere koepel zitten, kregen uit die hoek hulp, maar hoe zit dat met de kleinere organisaties? Met de wijkcomités, de toneelverenigingen of de sportclubs? Heeft de stad hier zicht op en zal ze een regierol opnemen om ook die belangrijke verenigingen te begeleiden om zich alsnog in regel te stellen met de nieuwe regelgeving?"

Burgemeester Kris Declercq: "Binnen de stad zijn we al een jaar bezig met alles op orde te zetten inzake onze communicatie naar de burger over de privacyregels. De vraag naar verenigingen toe is zeker terecht. We steunen hen ook bij de GDPR-regelgeving. Een aantal verenigingen worden via hun eigen federatie ingelicht, maar we organiseren met de stad een infosessie op donderdag 7 juni om 19.30 in samenwerking met ARhus en Howest. Alle verenigingen zijn daar welkom."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Justine Pillaert (N-VA) wil duidelijkheid rond gemeenschapswachten

Justine Pillaert (N-VA) zet een boompje op over de gemeenschapswachten. "Recent hebben we in Roeselare het aantal gemeenschapswachten van twee naar vijf opgetrokken en zullen we ook een teamcoach aannemen. Wordt die teamcoach binnen het budget voor de gemeenschapswacht begroot? We zien de gemeenschapswachten vaak in het stadscentrum rondlopen, maar we vragen ons af of er planmatige routes voor hen worden vastgelegd voor het centrum én de deelgemeenten?"

"Als de gemeenschapswachten onregelmatigheden vaststellen, zit het dan ook in hun takenpakket om dat te rapporteren? Kunnen ze vervolgens vlot, via bijvoorbeeld een tablet, in contact komen met de stadsdiensten of de politiediensten?"

Burgemeester Kris Declercq: "We doen dit jaar een inhaaloperatie, want gemeenschapswachten hebben een nuttige functie. We kiezen nu voor vijf voltijdse gemeenschapswachten en één teamcoach. De stad wordt in drie gebieden opgedeeld, waar elk twee gemeenschapswachten aanwezig zijn. In het centrum wordt elke straat om de twee weken bezocht, de rest van de stad gebeurt eerder ad hoc. Ze gaan waar ze nodig zijn, en telkens in samenspraak met de politie. En via hun tablet staan er in verbinding met de mensen van 1788 en via het eigen softwarepakket. Via deze weg kunnen ze ook mogelijke gas-sancties doorsturen en staan ze in verbindinding met de politionele diensten. Dit werpt vruchten af en ik volg deze dienst elke week zelf op."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Kris Declercq is duidelijk: "Ik heb geen weet van verdere acties"

Nu is de burgemeester aan zet. En hij heeft een pak vragen te beantwoorden.

"De gebeurtenissen van een week geleden laten niemand in Roeselare ongevoelig", zegt Kris Declercq. "De vrije meningsuiting moeten we koesteren, maar er zijn grenzen. Zeker als er geweld mee gepaard gaat. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben in alle rust, samen met de politie, de aanvraag vooraf bekeken en onderzocht."

"De keuze die we hebben gemaakt, was die ingegeven door veiligheid. De makkelijskte oplossing was niet de beste. We hebben in de week tussen de aanvraag en de mars verschillende contacten gehad met de organisatoren en hebben hen duidelijk gemaakt welke regels er geldden. We hebben daar erg veel tijd in geïnvesteerd. We hebben niet onderhandeld, maar wel duidelijk gesteld dat dit niet kon op een zaterdagnamiddag. Daarom hebben we gekozen om de mars gecontroleerd te laten doorgaan om de mensen de kans te geven op hun gevoelens op een vreedzame manier te uiten en tegelijk klaar stonden om onvoorziene omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Daar kan niemand tegen zijn."

"We hebben wel gezien dat we sommige mensen met slechte ingesteldheden niet zouden weg gehouden hebben, zelfs met een verbod."

"Het aantal genoteerde schadeklachten staat op zes bij burgers: één graffiti, één beschadigde fiets en vier kapotte ruiten. Er werden zes arrestaties verricht, maar niemand woont in Roeselare. Zij waren naar hier afgezakt om amok te maken. Alle beschikbare camerabeelden - zelfs die op sociale media - worden geanalyseerd. Nu zijn er al daders geïdentificeerd. We hebben geen weet van verdere acties, maar we volgen de situatie wel verder op."

"We hebben de beslissing pas vrijdagmiddag genomen omdat we alle informatie wilden afwachten. Ook dat was de juiste keuze. We hebben ook het parcours grondig bestudeerd en hebben verschillende zaken preventief verwijderd. Maar je kan onmogelijk - met dit soort heethoofden - een perimeter instellen die de hele stad omvat."

De schade, dan. "Dit is in eerste instantie tussen de schadelijder en de daders. Er moet eerst aangifte gedaan worden bij de politie, maar we zijn niet blind voor hun bekommernissen. We onderzoeken welke stappen we kunnen nemen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Drie uitgebreide tussenkomsten over de fameuze mars voor Lamine Bangoura.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) wil meer uitleg over de vreedzame betoging tegen politiegeweld. "Op zaterdag 19 mei ging in onze stad de - alvast zo aangekondigde - vreedzame betoging door tegen politiegeweld. Hoe de zaken uitdraaiden op deze vreedzame betoging, weten we ondertussen allemaal."

"Organisatoren die opruiende taal spraken, groepjes die het vooropgestelde parcours niet wilden volgen, en dat gevolgd door demonstranten van allerlei vreemd en links pluimage die eieren, stenen, betonblokken... wierpen en vernielingen die werden aangebracht aangeparkeerde wagens, woningen en handelszaken."

"Ik wil van deze gelegenheid toch gebruik maken om de politie te danken voor hun koelbloedig optreden. Ondanks alle druk bleven ze kalm en rustig. Ze hebben deze vreedzame en toegelaten betoging binnen de lijnen van hun opdracht verstandig aangepakt. De kritieke punten op en langs het parcours werden op voorhand in kaart gebracht en beschermd. Dank!"

"Natuurlijk roept deze vreedzame betoging vragen op bij de bevolking. Dergelijke, op voorhand al sterk polariserende betoging op een zaterdag tijdens een verlengd weekend is natuurlijk niet direct bevorderlijk voor de handel in onze winkelstad. Over het waarom en het hoe, daar konden we de voorbije week uitvoerig over lezen in de pers en in de communiqués vanuit de politie en het stadsbestuur."

"Wij vragen ons echter volgende zaken af:

- hoeveel klachten werden genoteerd van burgers en handelaars die schade

ondervonden van de betoging?

- is er een zicht op de materiele schade die werd aangericht?

- hoeveel aanhoudingen zijn er nu werkelijk geweest en welke feiten werden ten laste gelegd aan de gearresteerden?

- kunnen er via cameraherkenning bepaalde strafbare feiten gelinkt worden aan betogers en werden deze al geïdentificeerd?"

"En een laatste maar, misschien naar de toekomst, wel belangrijkste vraag: Hoe verlopen de contacten nu met de organisatoren van deze betoging en welke zaken hebben die nog in petto? Als ik de opruiende taal hoorde van de organisator bij de aanvang van de vreedzame betoging vorige week, ben ik er niet gerust in."

Ook Bart De Meulenaer (N-VA) zit met vragen. "Wij hebben allerminst kritiek op de aanpak van de burgemeester", klinkt het bij de N-VA'er. "U zal van ons dan ook maar één voorstel ter verbetering horen en toch ook nog één puntje waar we meer nauwgezetheid zouden willen zien."

"Als er iets is wat we moeten proberen te verbeteren, dan is het de snelheid van communicatie waarmee de mensen in Roeselare en de handelaars mee op de hoogte werden gesteld. Uiterlijk vrijdagmiddag om 13 uur kwam er eindelijk een artikel op de website van Krant van West-Vlaanderen, wat de vraag die op ieders lippen brandde, wat kon bekoelen. Dat is laat."

"Ik vond op verschillende plaatsen in de stad, waar de amokmakers gemakkelijk konden komen of passeerden, hoopjes stenen van werven. Dat begrijp ik niet. Je zou toch verwachten, als de route is vastgelegd, dat je daar ook controles laatuitvoeren of alle mogelijke projectielen (kasseistenen, losliggend werf afval, losliggendeverkeersborden) zijn opgeruimd? We zouden willen dat in de juiste instanties en diensten de reflex wordt gemaakt om zulke zaken te ondervangen. Tenslotte is ook De Bonte Os slachtoffer geworden van losliggende projectielen."

"Komen we tot mijn vraag: wie zal tussenkomen om de schade te betalen? Wordt dat verhaald op de amokmakers? Zijn die vermogend? Zijn hun namen bekend? Bestaat daar een verzekering voor? Wordt de heer die opgeroepen heeft om te komen protesteren, aangesproken? Komt dit op last van de gemeente? Ook is er schade naar de handelaren toe. Het was zowat de rustigste zaterdag aan de kassa en achter de toog. Heeft men een idee hoe groot de winstderving en het omzetverlies bedragen? Wordt die schade in rekening gebracht?"

Maarten Vinckier (Open VLD) wil weten hoe het zit met de vergoeding van de schade. "Tijdens het pinksterweekend waren er samenscholingen waarbij menig winkel- en autoruit sneuvelde. Bij decreet van 2 oktober 1795 heeft de revolutionaire wetgever voorzien in een objectieve aansprakelijkheid voor gemeenten voor schade ten gevolge van samenscholingen op haar grondgebied. Dit decreet is nog altijd van kracht. Het decreet biedt het voordeel dat geen fout moet worden erkend in hoofde van de gemeente of politiediensten doch dat de slachtoffers worden vergoed."

"Artikel 5 van het decreet voorziet wel een uitzondering op deze aansprakelijkheid wanneer de stad of gemente kan aantonen dat de bijeenkomsten gevormd werd 'door lieden die vreemd waren aan de gemeente en de gemeente alle in haar macht zijnde maatregelen heeft genomen om ze te verkomen en de daders ervan bekend te maken'. Zal de stad Roeselare de slachtoffers spontaan vergoeden of zal zij zich beroepen op de uitzondering van artikel 5 waardoor de onschuldige slachtoffers in de kou komen te staan?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Filip Deforche (Vlaams Belang): “Hoe worden de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm aangepakt?”

Filip Deforche opent de raad met onze Rode Duivels. "Niet dat ik bijzonder wakker lig van de prestaties van de Belgische nationale ploeg... Als republikein zou ik liever een sterke Vlaamse ploeg zien. Maar als horecabaas ben ik bezorgd om de horeca in deze stad en het imago van Roeselare. Wedstrijden op groot scherm hebben in het recente verleden aanleiding gegeven tot zwaar etnisch geweld, denk aan Antwerpen. Graag dus een stand van zaken betreffende de uitzending op groot scherm op het Polenplein. Werd een licentie aangevraagd bij de FIFA, want ik verneem dat voor commerciële uitzendingen bijzonder draconische maatregelen gelden en dat een licentie tot 11.000 euro zou kosten. Bij de FIFA is van een commercieel karakter sprak van zodra er sprake is van sponsoring en drank die je als toeschouwer betaalt. Werd een aanvraag ingediend en zoniet, waarom niet?"

"Vooral interesseert mij ook de vraag hoe de veiligheid in en rond deze uitzendingen wordt aangepakt. Extra politiemensen? Toegangscontroles? Camera's? Een lijst vanmogelijk risicopersonen? Wat bij risicomatchen, bijvoorbeeld? Werd er overleggeorganiseerd en met wie?"

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "We hebben al wat ervaring dankzij het EK in 2016. Er is uiteraard een licentie aangevraagd bij de FIFA. Die is gratis zolang we aan de voorwaarden voldoen. We plegen ook nauw overleg met hulp- en politiediensten en de evenementencoördinator van de stad is continu betrokken met de organisatoren. Op 4 mei heb ik een besluit uitgevaardigd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen. We zullen extra politiecapaciteit inzetten en de organisatie zet ook eigen security in. En nu mogen ook stewards van een voetbalclubs mee mogen worden ingezet bij bijvoorbeeld onthaal en toegangscontrole. Politie en SV Roeselare zijn daarmee akkoord."

Tijdens het EK van twee jaar geleden gebeurden trouwens geen noemenswaardige incidenten, benadrukt de burgemeester nog.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Ook op de agenda vanavond: vervoerscheques voor jongeren en mensen met 'vervoersarmoede'

En daar leest u hier alles over!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Zelf iets te melden?

Volg de raad live en tweet via de hashtag #GRRSL!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

IG
© IG