Op 25 mei 2018 trad de GDPR-wetgeving in voege. Sindsdien is de verwerking en het beheer van persoonsgegevens, in het bijzonder van minderjarigen, streng gereglementeerd. Het Ieperse schepencollege besliste echter om aan Westhoek Vrije Tijd Anders (WVA) de lijst te bezorgen van alle 16-jarigen, terwijl het eerder besliste om de personenlijsten van kinderen niet meer door te geven aan de scholen.
...

Op 25 mei 2018 trad de GDPR-wetgeving in voege. Sindsdien is de verwerking en het beheer van persoonsgegevens, in het bijzonder van minderjarigen, streng gereglementeerd. Het Ieperse schepencollege besliste echter om aan Westhoek Vrije Tijd Anders (WVA) de lijst te bezorgen van alle 16-jarigen, terwijl het eerder besliste om de personenlijsten van kinderen niet meer door te geven aan de scholen. "De scholen vragen deze lijsten op in het kader van de kleuterparticipatie. Iets wat toch zeker voor Open VLD een stokpaardje was tijdens de onderhandelingen op Vlaams niveau over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag", zei oppositielid Katrien Desomer (CD&V). "Wat zijn de afwegingen die de meerderheid maakt om aan de ene aanvrager wel en aan de andere aanvrager niet de lijsten ter beschikking te stellen?"Schepen Ives Goudeseune (SP.A) citeerde de algemene onderrichtingen betreffende het houden van bevolkingsregister: "Lokale besturen moeten meewerken aan maatregelen die moeten leiden tot een veralgemeende deelname van kleuters aan het onderwijs, denken we maar aan actie- en samenwerkingsverbanden tussen OCMW, Huis van Het Kind, CAW's, Kind en Gezin, CLB's, enz... Er mogen weliswaar geen lijsten met gegevens over kleuters bezorgd worden aan de scholen, ook niet met kleuterparticipatie als argument", aldus Goudeseune. "In dit geval van komt het aan Kind & Gezin toe om ouders van niet-ingeschreven kleuters te bezoeken om hen aan te moedigen om hun kinderen in te schrijven.""Volgens de functionaris gegevensbescherming voldoet de aanvraag van WVA wel aan voldoende criteria, onder andere omdat het motief een oproep is voor monitoren voor Spelewijs, een speelpleinwerking voor kinderen die moeilijk op een gewone werking terecht kunnen omdat ze extra aandacht en structuur nodig hebben. Hiermee bedoelen we kinderen met een beperking, een leerstoornis, leerachterstand, ASS (autisme)... Het rekruteren van voldoende 16-jarige monitoren voor het welslagen van de Spelewijs-speelpleinwerking is voor het algemeen belang. Dus op uw vraag kan ik antwoorden dat we twee maal het advies gevolgd hebben van de functionaris gegevensbescherming. Dit advies was de ene keer positief en de andere keer negatief."Maar Katrien Desomer dropte nog een bommetje. "Ik heb echter weet van zeker één school die de persoonslijsten rechtstreeks gekregen heeft van een schepen. Dus burgemeester, u zit met een mol in uw schepencollege", aldus het oppositielid.