Op vrijdag 18 december heeft de gemeente Zonnebeke een brief ontvangen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) waarin aan Zonnebeke voor de opvang van de asielzoekers het indicatieve cijfer van 10 per instroom van 5.000 asielzoekers toegekend wordt.
...

Op vrijdag 18 december heeft de gemeente Zonnebeke een brief ontvangen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) waarin aan Zonnebeke voor de opvang van de asielzoekers het indicatieve cijfer van 10 per instroom van 5.000 asielzoekers toegekend wordt.Burgemeester Sioen heeft daarover zijn eigen mening. "Niemand durft of wil deze problematiek aankaarten. Ik spreek hier duidelijk uit eigen naam. Ik ben geen racist, maar een realist. Deze situatie is voor ons land financieel niet langer houdbaar en zal onze samenleving op de duur totaal ontwrichten. De vluchtelingen moeten geholpen worden, maar niet zoals we nu bezig zijn. We moeten een deel van het geld besteden in het voorzien van goed uitgeruste opvangplaatsen in de veilige aangrenzende gebieden. Wanneer de conflicten opgelost raken, kunnen ze dan terugkeren," aldus Dirk Sioen. Mijn bedoeling is iets aan het rollen te brengen. Als politieker zijn we verplicht te spreken. Zwijgen en niets zeggen, is geen oplossing." "Ook bij ons hebben veel mensen het moeilijk. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd. Onlangs kwam een dame bij me die geen kerstcadeaus kon kopen voor haar kleinkinderen. Ze had heel haar leven gewerkt, krijgt nu een schamel pensioen en ze wacht al maanden op een sociale woning. Hoe moeten dergelijke mensen zich voelen als ze horen dat vluchtelingen bijna onmiddellijk gehuisvest worden. We hebben de plicht enkele vluchtelingen op te vangen. Er zijn er al 5 en er komen er 10 bij, maar nu is de maat voor mij vol, want de gemeenschap kan dit niet langer dragen. Volgend jaar zal wellicht opnieuw een besparingsronde volgen en wie zal dat betalen? Dit is mijn eigen mening en op andere meningen heb ik geen commentaar. Daarom zou ik graag een enquête lanceren. Gewoon met de vraag akkoord of niet akkoord. De mensen kunnen anoniem hun blaadje in de Ieperstraat 21 in de bus steken."OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren (Inspraak) zegt duidelijk dat de mening van Dirk Sioen niet gedragen wordt door het college. "Het OCMW staat voor een zorgzaam en warm Zonnebeke waar plaats is voor iedereen. We kijken nu waar bijkomende plaatsen kunnen geschapen worden. De 10 extra asielzoekers kunnen in het pand in de Berten Pilstraat dat net is opgeknapt." Ook coalitiepartner CD&V heeft bezwaren. "Het cijfer maakt deel uit van het spreidingsplan", zegt schepen Ingrid Vandepitte. "Het plan wordt ons opgelegd en we proberen er het beste van te maken. We willen vooral de klemtoon leggen op het menselijk aspect." Schepen Michiel Descheemaeker (Inspraak) betreurt de uitspraak van burgemeester Sioen. "Op dit moment staan er in Groot-Zonnebeke 55 woningen op het leegstandsregister, waarvan er een aantal geschikt zouden kunnen zijn om asielzoekers een onderdak te bieden. De N-VA stelt voor de eigenaars van deze woningen de mogelijkheid te bieden om de woning te verhuren aan het OCMW van de gemeente. Op deze manier kunnen snel voldoende woningen aangeboden worden voor de opvang van de asielzoekers én wordt er ook aan de eigenaars van de woning, die een leegstandsbelasting moeten betalen een uitweg geboden. We ijveren om een integratiegroep op te richten waarbij Zonnebekenaars hen helpen Nederlands te leren. Geen enkele Zonnebekenaar dreigt uit de boot te vallen voor hulp van het OCMW. Laat ons tonen dat Zonnebeke een warme en open gemeente is voor iedereen.""SP.A is van oordeel dat een burgemeester in eerste plaats de beslissingen van het schepencollege, een college waar de burgemeester bovendien ook nog eens de voorzitter van is, dat de collegiaal genomen beslissingen, moet respecteren en loyaal uitvoeren. Een burgemeester moet bovendien verzoenend optreden en geen verdeeldheid onder zijn bevolking aanwakkeren. SP.A staat voor een warm Zonnebeke die zich solidair opstelt met alle andere gemeenten van België i.v.m de problematiek van de vluchtelingen", zegt fractieleider Franky Bryon. "Een burgemeester is aangesteld om gedurende de volledige legislatuur als burgemeester op te treden en zich daar naar te gedragen. Hij staat als burgemeester aan het hoofd van de gemeente en van de lokale politie en hij is verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid binnen de gemeente. Hij moet zich dan ook zo gedragen en de verantwoordelijkheden die hij bij zijn eedaflegging heeft gekregen moet respecteren. SP.A vindt het absoluut niet aanvaardbaar dat de burgemeester zich distantieert van zijn schepencollege. Als hij zich wenst te distantiëren van zijn eigen schepencollege en de beslissingen van zijn schepencollege, dan moet hij consequent zijn en ontslag nemen als burgemeester.Wij vragen dan ook dat het schepencollege van Zonnebeke een duidelijk signaal geeft, want als ze dit niet doen dan zijn ze mee verantwoordelijk voor de verwarring die er op vandaag heerst. Het volstaat niet met gewoon te zeggen 'Hij spreekt niet in onze naam'."(NVZ)