"Het belang van deze MUG-dienst hebben we de voorbije weken duidelijk gezien. Maar we mogen ook niet blind blijven voor de moeilijke financiering ervan en dus stelden we voor om de stadsbijdrage gevoelig op te trekken. Ons voorstel werd met eenparigheid van stemmen ...