De aanwezige personeelsleden en leden van de vakbond zongen bij aanvang van de raad een nummer van Lucy Loes, met voor de gelegenheid een nieuwe tekst.
...

De aanwezige personeelsleden en leden van de vakbond zongen bij aanvang van de raad een nummer van Lucy Loes, met voor de gelegenheid een nieuwe tekst.Martine Dewitte van ACV Openbare Diensten: "We vragen de gemeenteraad vandaag om de enige juiste actie te ondernemen. Privatiseer deze diensten niet. De zorg voor hulpbehoevende Oostendenaars is wél een kerntaak van het bestuur." De vakbonden overhandigden een heleboel petities aan het schepencollege.Jeroen Soete (SP.A-Stadsmakers) vroeg om het punt waar de mogelijke privatisering behandeld wordt, naar voor te schuiven. Op die manier kunnen alle aanwezige personeelsleden van de diensten het punt horen. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) wilde niet ingaan op dat verzoek. Eerst vindt de politieraad plaats vooraleer de bespreking van de mogelijke privatisering plaats.(GLO)