De derde budgetwijziging van het dienstjaar 2018 werd enkel goedgekeurd door de CD&V meerderheid. Schepen van Financiën Regine Rooryck verduidelijkte de grootste wijzigingen op investeringsbudget: het project volkstuinen (+ 35.000 euro), het dak van De Statie (+ 24.500 euro), de heraanleg van de speelplaats van de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim (- 89.500 euro), de verkoop van drie openbare domeinen (+ 77.000 euro), informatica laptops (+ 35.000 euro) en de afsprakennota van de projectregie Barakke (+ 36.000 euro).

Het budget van de twee kerkfabrieken stond ook op de agenda. Voor de kerkfabriek Sint-Columba is er een exploitatietoelage van 70.285,82 euro, voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk) is dat 40.160,96 euro.

(DRD)

De derde budgetwijziging van het dienstjaar 2018 werd enkel goedgekeurd door de CD&V meerderheid. Schepen van Financiën Regine Rooryck verduidelijkte de grootste wijzigingen op investeringsbudget: het project volkstuinen (+ 35.000 euro), het dak van De Statie (+ 24.500 euro), de heraanleg van de speelplaats van de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim (- 89.500 euro), de verkoop van drie openbare domeinen (+ 77.000 euro), informatica laptops (+ 35.000 euro) en de afsprakennota van de projectregie Barakke (+ 36.000 euro).Het budget van de twee kerkfabrieken stond ook op de agenda. Voor de kerkfabriek Sint-Columba is er een exploitatietoelage van 70.285,82 euro, voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk) is dat 40.160,96 euro. (DRD)