Budget en meerjarenplan zonder enige discussie goedgekeurd op gemeenteraad Ledegem

Redactie KW

Het had bijna iets onwezenlijks: tijdens de laatste gemeenteraad dit jaar werd er aandacht gevraagd voor het meerjarenplan 2014-2019 en het budget voor 2015. Zonder enige discussie of vraag werd dit door de meerderheid goedgekeurd.

De fractie van S.PA en Groen onthield zich. De oppositie was weliswaar onthoofd met de afwezigheid van Piet Vandermersch (Open VLD) en Moreen Dewolf (Sp.a/Groen), maar toch keek iedereen wel wat raar op. Eerder had schepen Wally Corneillie (CD&V-VD) in zijn toelichting ook geen enkele uitleg gegven. “De bedragen lagen ter beschikking van iedereen”, stelde hij. “We kunnen alle vragen die er komen beantwoorden door mij of door de schepenen die bevoegd zijn met de concrete beleidsvormen.”

Schuldenberg verder afgebouwd

Maar er kwamen geen vragen en toen burgemeester Bart Dochy (CD&V-VD) een motivatie bij de onthouding vroeg, werd er geantwoord door de oppositie dat ze al jaren zich onthouden op deze punten. De belastingen werden op 8 procent gehouden en de opcentiemen blijven op 1.600. Achteraf vertelde schepen Wally Corneillie (CD&V-VD) ons dat Ledegem door een spaarzaam beleid niet in de problemen komt. De schuldenberg wordt verder afgebouwd.

Door de inschakeling van de brandweer binnen de Fluviazone zal men 100.000 euro minder moeten investeren. Dat geld zal integraal naar de vernieuwing van de voetpaden gaan. “In 2015 willen we zeker investeren in wegen, voet- en fietspaden, maar ook in het Capellegoed en de dorpskernen. Er zijn asfaltwerken voorzien in de Guido Gezellelaan en nieuwe voetpaden in de Cardijnlaan.”

(LDE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.