Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (SP.A) zijn de kampioenen inzake politieke mandaten met respectievelijk veertien en zestien mandaten. Opmerkelijk feit : uittredend burgemeester Renaat Landuyt zetelt in het havenbestuur, hoewel hij verzaakt heeft aan zijn mandaat als gemeenteraadslid. Coli...

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (SP.A) zijn de kampioenen inzake politieke mandaten met respectievelijk veertien en zestien mandaten. Opmerkelijk feit : uittredend burgemeester Renaat Landuyt zetelt in het havenbestuur, hoewel hij verzaakt heeft aan zijn mandaat als gemeenteraadslid. Colin Beheydt legde de eed af als algemeen directeur van de Stad Brugge.KruimelsVolgens raadslid Geert Van Tieghem (N-Va) wordt de oppositie stiefmoederlijk bedeeld: "Wij vertegenwoordigen één derde van de bevolking, maar krijgen niet eens 6% van de postjes. In totaal amper tien mandaten en dan nog onbezoldigde. De oppositie krijgt kruimels of borrelnootjes."Raf Reuse (Groen) had het over een 'bestuurlijke verrommeling', Stefaan Sintobin zelfs over een 'democratisch deficiet '. Maar volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bezondigt de oppositie zich aan nestbevuiling: "Dit gaat niet over postjes verdelen. Raadsleden worden gemandateerd om de belangen van onze stad te verdedigen in intercommunales. Het nieuwe Vlaams decreet heeft het aantal mandaten gevoelig verminderd. In sommige verenigingen heft Brugge slechts één vertegenwoordiger, het is normaal dat dit iemand van de meerderheid is."BurgerbudgetWat inspraak en burgerparticipatie betreft, heeft burgemeester Dirk De fauw goed nieuws. Het nieuwe stadsbestuur zal naar het voorbeeld van Gent en Antwerpen experimenteren met een burgerbudget. Bewoners van sommige wijken zullen een deel van het stadsbudget ter beschikking krijgen en autonoom kunnen beslissen hoe ze die centen aanwenden ten voordele van hun buurt. Voor meer groen of de heraanleg van een speelplein..."