De komende vijf jaar voorziet Brugge 2 miljoen euro aan ontvangsten en 1,9 miljoen euro aan uitgaven. Daarvan gaat 762 miljoen euro naar personeelskosten voor de 1500 stadsambtenaren. Brugge hoest 188 miljoen euro op voor de lokale politie en 250 miljoen euro voor het OCMW en zijn verenigingen. Want volgens OMMW-voorzitter Pablo Annys (SP.A) wil Brugge een warme en sociale stad zijn, die van de strijd van de kinderarmoede een topprioriteit wil maken.
...

De komende vijf jaar voorziet Brugge 2 miljoen euro aan ontvangsten en 1,9 miljoen euro aan uitgaven. Daarvan gaat 762 miljoen euro naar personeelskosten voor de 1500 stadsambtenaren. Brugge hoest 188 miljoen euro op voor de lokale politie en 250 miljoen euro voor het OCMW en zijn verenigingen. Want volgens OMMW-voorzitter Pablo Annys (SP.A) wil Brugge een warme en sociale stad zijn, die van de strijd van de kinderarmoede een topprioriteit wil maken.Geen belastingsverhogingMercedes Van Volcem benadrukt dat de belastingen in Brugge niet verhogen. De stad haalt extra inkomsten bij de bezoekers van Brugge. Vanaf 2021 wordt de overnachtingstaks voor toeristen verhoogt van 2 naar 3 euro per nacht. En Brugge rekent jaarlijks op de opbrengst van 2,6 miljoen euro aan parkeerboetes! Daarnaast zullen er voortaan taksen geïnd worden op huis-aan-huis reclamedrukwerk en op de visuele hinder van pylonen.Om een aantal grote projecten te financieren verkoopt Brugge voor 30 miljoen euro aan stadspanden - geen historische gebouwen ! - en gaat de stad voor 153 miljoen euro aan nieuwe leningen aan.InvesteringenDe belangrijkste investeringen zijn de volgende: een nieuw woonzorgcentrum op Sint-Pieters (52 miljoen), heraanleg wegen en pleinen (45 miljoen), een congrescentrum (40 miljoen), een nieuwe tentoonstellingshal (30 miljoen), de uitbreiding van parking 't Zand (23 miljoen), groenaanleg (18 miljoen), de verbouwing van de bibliotheek Biekorf (9 miljoen), het multifuncioneel centrum Xaverianen (13 miljoen), een veiliger stationsomgeving met voetgangersbrug (4 miljoen), maatregelen tegen de overstroming van Zeebrugge (2 miljoen), de omvorming van de kazerne Kaepen in Zeebrugge tot stadspark (8 miljoen), de renovatie van het Conservatorium (4 miljoen), de bouw van een erfgoeddepot (4,5 miljoen), de renovatie van het politiegebouw langs de Coiseaukaai (7 miljoen) en van het gemeentehuis van Sint-Andries (6 miljoen), de reconversie van de voormalige stelplaats van De Lijn in Assebroek (2 miljoen).Burgemeester Dirk De fauw wijst erop dat de stad ook 10 miljoen euro aan 'strategische reserves' vrijhoudt.... Dat bedrag kan gebruikt worden voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne of voor de onteigening van gronden voor het voetbalstadion.Geen ambitieDe politieke oppositie uitte scherpe kritiek. Raf Reuse (Groen) vindt dat het meerjarenplan ambitie mist en kant zich tegen de nieuwe belasting op windturbines: "Met die nieuwe taks en met ontbrekende parkeerplaatsen bij bouwprojecten maakt het college de fiscaliteit grijzer in plaats van groener. Ook het niet vervangen van meer dan 30 gepensioneerde stadsmedewerkers is een slechte zaak. Deze besparing betekent meer werkdruk en slechtere dienstverlening voor de Bruggelingen. Dit meerjarenplan houdt de stad draaiende maar mist daadkracht. Het biedt geen antwoord op grote uitdagingen, zoals de klimaatopwarming of de herbestemming van erfgoed."WaarschuwingslampVoor Stefaan Sintobin (VB) doet een stadsschuld van 155 miljoen euro een waarschuwingslamp branden: "Dat het college investeringen financiert via leningen is voor onze fractie geen probleem. Maar we stellen ons vragen over de keuze van de investeringen. De renovatie van de bibliotheek kost 9 miljoen euro. Had men voor dat geld geen nieuwe bib kunnen bouwen? De balans tussen investeren in bakstenen en investeren in mensen is wat scheefgetrokken in Brugge.""Het Vlaams Belang is vragende partij voor een sterk sociaal beleid, maar dan wel eerst voor onze mensen. Nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers hebben een steeds grotere impact op het OCMW-budget. Tienduizenden euro's worden uitgegeven aan nutteloze integratieprojecten. Dit moet stoppen en gaan naar de echte noden van de Bruggelingen. Het is een regelrechte schande dat Bruggelingen soms tot zeven jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staan.Steeds armerGeert Van Tieghem (N-VA) stelt na analyse van de cijfers vast dat Brugge elk jaar armer wordt, ondanks stevige tussenkomsten van de Vlaamse Regering en de inspanningen van de belastingbetaler: "Elk boekjaar sluit negatief af, wat betekent dat we meer uitgeven dan we ontvangen. Nochtans staat voor bijna 30 miljoen euro aan inkomsten uit de verkoop van stadsgebouwen gepland deze legislatuur. Een record! Wij zijn bezorgd over de uitverkoop van waardevol stadspatrimonium, dat is altijd een verarming." "De leningen zullen de komende vijf jaren oplopen tot 153 miljoen euro. De stadsschuld zal stijgen van 77 naar 162 miljoen euro. En dan reken ik er de schulden van het OCMW/Mintus nog niet bij. Deze evolutie baart ons zorgen. De stad moet volop inzetten op een betere inning van de ontvangsten en de subsidies. En de uitgaven moeten meer dan ooit kritisch onder het licht gehouden worden. In Brugge zijn nog veel besparingen en efficiëntiewinsten mogelijk. Een doorlichting van onze verzekeringsportefeuille dringt zich op. In 2020 staat op de Brugse spaarboek nog 35 miljoen euro, in 2025 stranden we op amper nog 2,4 miljoen euro. Een historisch dieptepunt", aldus Geert Van Tieghem, die er ook op wees dat tien actiepunten uit het N-VA programma weggeplukt werden: onder andere de schaatspiste aan het Minnewater, de herwaardering van Zeebrugge, het aanstellen van een city manager...