Het nieuwe Brugse terrassenreglement wordt nog dit jaar van kracht. Enkel oppositiepartij Groen stemde tegen het voorstel, omdat de historische gevels te lang ontsierd worden door terrassen. Het nieuwe reglement werd opgesteld in overleg met Horeca Brugge. "Tot nu toe moesten de horecabazen hun terrassen op 15 november afbreken en op 15 maart opnieuw opstellen. Maar objectieve, toeristische gegevens tonen aan dat er de laatste veertien da...

Het nieuwe Brugse terrassenreglement wordt nog dit jaar van kracht. Enkel oppositiepartij Groen stemde tegen het voorstel, omdat de historische gevels te lang ontsierd worden door terrassen. Het nieuwe reglement werd opgesteld in overleg met Horeca Brugge. "Tot nu toe moesten de horecabazen hun terrassen op 15 november afbreken en op 15 maart opnieuw opstellen. Maar objectieve, toeristische gegevens tonen aan dat er de laatste veertien dagen van december het meeste volk in Brugge is. Het is dan ook best om de vaste terrassen in die periode te laten staan", aldus de Brugse burgemeester.Het nieuwe reglement wordt gekoppeld aan de vakantieperiodes, met afbraak onmiddellijk na de kerstvakantie, opbouw net voor de paasvakantie. Ze geldt voor terrassen in beschermde stadsgezichten, buiten het beschermd gebied mogen terrassen het hele jaar blijven staan, mits ze eenvormig zijn. Dat is het geval voor 't Zand en voor het Astridpark.De vraag van sommige Brugse cafébazen en restauranthouders om hun losse winterterrassen uit te breiden, krijgt ook gehoor. Tot nu toe mocht één rij losse tafels en stoelen maximaal 1,50 meter van de gevel geplaatst worden. Bovendien moesten die tafels en stoelen buiten de openingstijden van de openbare weg verwijderd worden."Voortaan zullen twee rijen tafels, met vier stoelen per tafel, maximaal 4 meter van de gevel geplaatst mogen worden. Maar er mogen niet ongebreideld extra stoelen bijgeplaatst worden en op smalle voetpaden moet de breedte van 1 meter vrije doorgang gerespecteerd blijven. Het terrasgedeelte zal met koperen nagels afgebakend worden, zodat de politie kan ingrijpen", aldus Dirk De fauw. Bij het vaststellen van inbreuken op het reglement, krijgt de uitbater twee verwittigingen. "Nadien volgt een gasboete en bij onwil zelfs de intrekking van de vergunning", zegt de burgemeester.Concreet zullen de huidige vaste terrassen op Burg, Markt en Vismarkt pas op 5 januari 2020 afgebroken worden. Er rest wel nog een heikel probleem: voor nieuwe vaste terrassen in beschermde stadsgezichten is een bindend positief advies nodig van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Daarover zijn onderhandelingen bezig om tot een voor iedereen aanvaardbaar compromis te komen.