Het nieuwe Brugse terrassenreglement wordt nog dit jaar van kracht. Enkel oppositiepartij Groen stemde tegen het voorstel, omdat de historische gevels te lang ontsierd worden door terrassen. Het nieuwe reglement werd opgesteld in overleg met Horeca Brugge. "Tot nu toe moesten de horecabazen hun terrassen op 15 november afbreken en op 15 maart opnieuw opstellen. Maar objectieve, toeristische gegevens tonen aan dat er de laatste veertien da...