Brugse eerste schepen Mathijs Goderis wil stempel drukken op jeugdbeleid

Mathijs Goderis: "Bij elke beslissing toetsen of dit ook goed is voor jongeren." © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Mathijs Goderis, de nieuwe eerste schepen van Brugge, vindt dat er in elke beleidsbeslissing rekening moet gehouden worden met jongeren. In zijn rol als schepen van Dierenwelzijn heeft hij ook een uitgesproken mening over het dolfinarium: “Een watercircus met zeedieren is niet meer van deze tijd”, merkt hij op.

De politieke carrière van Matthijs Goderis (30) gaat met rasse schreden vooruit. Zes jaar geleden raakte de jonge Lissewegenaar bij zijn eerste deelname meteen verkozen en werd hij prompt gebombardeerd tot SP.A-fractieleider in de gemeenteraad. Sinds 2 januari is hij, ter vervanging van partijgenote Annick Lambrecht die voor een politieke carrière in Brussel kiest, eerste schepen. Na Doris De Neve voor de Brugse Democraten in de jaren ’80 is hij de jongste schepen in de Brugse annalen.

“Mijn politiek engagement is onlosmakelijk verbonden met mijn jeugdjaren in Lissewege”, zegt Mathijs Goderis. “Ik zag dit polderdorp veranderen door de uitbreiding van de haven en het toenemende verkeer op de Expresweg N31. Ik heb toen mezelf een politieke belofte gedaan: ik wilde over twintig jaar niet terugkeren naar een onherkenbaar dorp, zonder zelf geprobeerd te hebben om iets te doen aan de leefbaarheid van Lissewege.”

Mentaliteitswijziging

Wat het jeugdbeleid betreft, wil de kersverse schepen enkele eigen accenten leggen. “De stedelijke jeugddienst moet meer zijn dan een vrijetijdsdienst. De stad Brugge moet jongeren als een volwaardige doelgroep aanzien, inspraak en participatie serieus nemen“, aldus Mathijs Goderis. “Er is een mentaliteitswijziging nodig. Voor een deel is die al in gang gezet met het traject voor een kinderen- en jongerenvriendelijke stad. Zo wordt er bij het opfrissen van een speelplein geluisterd naar de wensen van de kinderen en de jongeren. Dat moet ook uitgebreid worden naar andere domeinen: als een plein of straat heraangelegd wordt, moeten ook jongeren bevraagd worden. Vanuit hun leefwereld moet er input gegeven worden.”

Een watercircus met zeedieren is niet meer van deze tijd

“Ook in onze inspanningen voor veilige schoolpoorten moeten we een stapje verder gaan. Ik wil vijf nieuwe schoolstraten per jaar realiseren. Jongeren moeten zich autonoom en op een veilige manier kunnen bewegen in de stad, via zachte verbindingen, zoals trage wegen. Onze wegen moeten zo ingericht zijn dat kinderen intuïtief aanvoelen wat ze moeten doen. Ik wil erover waken dat het college een constante jeugdreflex heeft”, vervolgt de schepen. “Het is onze taak als beleidsmakers om te onderzoeken wat er leeft bij de Brugse jongeren. Maar ook om een kader te creëren waarin de jongeren voldoende ruimte krijgen om zelf dingen op poten te zetten. Ondertussen heeft Het Entrepot een visienota geschreven over de manier waarop dit jongerencentrum zijn de werking in de toekomst ziet. De focus zal verschuiven van programmatie naar participatie, zodat er een nieuwe dynamiek komt in dit jongerencentrum. Waarom in Brugge niet inzetten op een hiphophuis, zoals in Kortrijk? En het gebrek aan fuifruimtes in de binnenstad blijft een heikel punt.”

Mathijs Goderis hoopt in september het nieuwe studentenhuis in het voormalige politiecommissariaat met in de kelders, waar vroeger de cellen waren, een goed geïsoleerde fuifzaal officieel te kunnen openen. Inzake preventie wacht hem een grote uitdaging. “Onze preventiedienst wil voortaan sterk inzetten op wijkwerking. De wijk moet de entiteit worden waar mensen zich goed voelen. Een belangrijke rol is weggelegd voor onze stadswachten en voor de wijkagenten. Community policing is het ordewoord, maar door de terreurdreiging kon dit in de praktijk onvoldoende uitgevoerd worden”, aldus de eerste schepen.

Hondenloopweides

Op bucket list van Mathijs staan voorts een coach voor het uitgaansleven, acties rond het psychisch welbevinden voor jongeren om de alarmerende cijfers rond zelfdoding te doen dalen en de strijd tegen de kansarmoede in Zeebrugge.

Inzake dierenwelzijn wil Mathijs Goderis een versnelling hoger schakelen, strenger optreden tegen dierenverwaarlozing en dierenmishandeling, het dierenloket meer bekendheid geven. In elke deelgemeente moet er een hondenloopweide komen. “Voorts vind ik dat kermisattracties met dieren en roofvogelshows en een watercircus met levende dieren niet meer van deze tijd zijn. Het dolfinarium van Boudewijn Seapark zou een educatief centrum voor de zeewereld moeten worden. Tot slot wil ik de haalbaarheid onderzoeken van huisdieren voor bewoners van woonzorgcentra. Veel zieke en hoogbejaarde mensen vinden steun bij hun kat of hond …”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.