Al 13 jaar lang houdt het stadiondossier politiek en sportief Brugge bezig. Op dinsdag 24 september wil gemeenteraadslid Sandra Wintein (SP.A) dit dossier op de agenda van de Brugse gemeenteraad plaatsen. Gezien Club Brugge momenteel in de Champions League aantreedt en Europese topteams ontvangt, is de noodzaak van een nieuw en groter voetbalstadion groter dan ooit. Gemeenteraadslid Pieter Maréchal (CD&V) stelde hierover onlangs ook een schriftelijke vraag aa...

Al 13 jaar lang houdt het stadiondossier politiek en sportief Brugge bezig. Op dinsdag 24 september wil gemeenteraadslid Sandra Wintein (SP.A) dit dossier op de agenda van de Brugse gemeenteraad plaatsen. Gezien Club Brugge momenteel in de Champions League aantreedt en Europese topteams ontvangt, is de noodzaak van een nieuw en groter voetbalstadion groter dan ooit. Gemeenteraadslid Pieter Maréchal (CD&V) stelde hierover onlangs ook een schriftelijke vraag aan burgemeester Dirk De fauw.Ter herinnering. Op 15 september 2017 stelde de Vlaamse regering het noodzakelijke gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief vast. Deze definitieve vaststelling werd op 20 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tot januari 2018 kon men dan beroep aantekenen tegen de beslissing van de Vlaamse regering, wat ook gebeurde... Sindsdien is het wachten op een arrest van de Raad van State. GesprekkenIn tussentijd vonden, sinds de aanvang van deze legislatuur, volgens burgemeester Dirk De fauw al verkennende gesprekken plaats met alle betrokken partijen: "Maar daaruit bleek dat het water te diep is en dat bepaalde partijen, zoals vzw Groen, hun bezwaarschrift tegen het GRUP absoluut niet willen intrekken. Dus dan heeft verder onderhandelen weinig zin. Want als niet iedereen zijn bezwaarschrift intrekt dan blijft de procedure voor de Raad van State hangende en wijzigt er in essentie procedureel dus niets." "De realiteit is dus dat we, sinds de belangrijke en positieve beslissing van de Vlaamse regering, al twee jaar enkel kunnen wachten. We hebben op vandaag nog geen enkel concreet vooruitzicht op een arrest. We hebben al meermaals gepolst, maar er kan vanuit de Raad van State geen uitsluitsel gegeven worden over een realistische termijn. De essentie is dat dit dossier zonder uitspraak van de Raad van State gewoonweg niet kan verdergezet worden", aldus de Brugse burgemeester.BriefDe stad Brugge schreef onlangs een brief naar de formateur en de drie partijvoorzitters van de Zweedse coalitie. "In het kader van de regeringsonderhandelingen hebben we vanuit stad Brugge nogmaals expliciet gewezen op de urgentie van het stadiondossier van Club Brugge en formeel aangedrongen op een oplossing voor dit belangrijk dossier dat onze stad nu al 13 jaar bezig houdt", aldus Dirk De fauw.