Brugs stadhuis kleurt blauw tegen mensenhandel

Oud-burgemeester Renaat Landuyt en huidig burgemeester Dirk De fauw voor het Brugse stadhuis dat dinsdag blauw zal kleuren. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

In het kader van een sensibiliseringscampagne rond mensenhandel en om op te roepen tot actie tegen deze gruwelijke misdaad, zal het Brugs stadsbestuur op de Werelddag tegen Mensenhandel het Stadhuis op de Burg in het blauw laten verlichten. Dit vindt plaats op dinsdag 30 juli, tussen 21.30 en 22.30 uur.

Volgens burgemeester Dirk De fauw verwijst het blauwe stadhuis verwijst naar het ‘Blauwe Hart’, het internationaal erkende symbool tegen mensenhandel, dat het leed van de slachtoffers van mensenhandel symboliseert en tegelijkertijd herinnert aan de gewetenloosheid van de mensensmokkelaars. Onder de vlag van de Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) ondersteunt Stad Brugge de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij.

Bruggelingen worden aangemoedigd om zich uit te spreken tegen mensenhandel en met het Blauwe Hart-logo een foto te trekken voor het Brugse Stadhuis.”

Het logo is te downloaden via www.brugge.be/noordzuiddienst.

Vooral vrouwen zijn slachtoffer

In 2013 hebben de Verenigde Naties 30 juli uitgeroepen tot Werelddag tegen mensenhandel om het publiek bewust te maken van de lot van slachtoffers en van de nood om hun fundamentele rechten te beschermen.

70 procent van de slachtoffers van mensenhandel wereldwijd zijn vrouwen. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn volwassen vrouwen, terwijl meisjes een vijfde van alle slachtoffers uitmaken en hun aandeel in het totaal aantal slachtoffers toeneemt. Seksuele uitbuiting blijft het belangrijkste motief voor mensenhandel, goed voor ongeveer 59 procent, gevolgd door dwangarbeid, in ongeveer 34 procent van alle opgespoorde gevallen.

Seksuele uitbuiting

Volgens het UNODC “Global Report on Trafficking in Persons” zijn conflictsituaties een voedingsbodem voor mensensmokkel. Gewapende groeperingen veroorzaken een stroom aan vluchtelingen, die extra risico lopen op uitbuiting door mensensmokkelaars. Mensenhandel is een wereldwijd probleem en treft ieder land.

Het belang van de strijd tegen mensenhandel wordt ook erkend in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze bevat doelstellingen om tegen 2030 een einde te maken aan dwangarbeid, seksuele uitbuiting, en alle vormen van geweld tegen en uitbuiting van vrouwen en meisjes.

Topprioriteit

Voor het parket van West-Vlaanderen is de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel al vele jaren één van de topprioriteiten. Sedert 2010 worden alle dossiers van mensenhandel en mensensmokkel in de Brugse afdeling behandeld. Uniek voor België is dat in West-Vlaanderen nog een stap verder werd gegaan: sedert september 2018 worden alle dossiers van begin tot einde in Brugge afgewerkt. Dat betekent dat ook op niveau van de rechtbank van eerste aanleg tot centralisatie is overgegaan door middel van een zaakverdelingsreglement”, zegt referentiemagisttraat Frank Demeester.

“Elke klacht of elke informatie wordt onder leiding van een Brugse parketmagistraat of Brugse onderzoeksrechter onderzocht. Alle personen in hechtenis dienen voor de Brugse raadkamer te verschijnen. Eén correctionele kamer behandelt voor heel West-Vlaanderen alle dossiers van mensenhandel en mensensmokkel, onafhankelijk of de feiten zich hebben voorgedaan in De Panne, Brugge, Ieper, Waregem, enz.

Al even uniek in West-Vlaanderen is dat niet alleen het parket van de procureur des Konings haar dossiers mensensmokkel en mensenhandel voor deze ene correctionele kamer brengt, maar ook de arbeidsauditeur zijn dossier van mensenhandel en sociaal strafrecht door dezelfde correctionele kamer laat vonnissen. Dit betekent dat in West-Vlaanderen een verregaande specialisatie wordt nagestreefd in alle justitiële geledingen.

Deze aanpak resulteert in eenvormige rechtspraak voor gans de provincie voor de fenomenen mensenhandel, mensensmokkel en sociaal strafrecht”, aldus Frzank Demeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.