Het schepencollege is in afzondering om in alle rust te kunnen beslissen welke beleidsmaatregelen prioritair zullen uitgevoerd worden en hoeveel geld daaraan kan en moet besteed worden. In november moet dat budget voorgelegd worden aan de Brugse gemeenteraad.
...