Geen twijfel: ze willen een andere burgemeester. Dat zeggen ze niet alleen door CD&V'er Dirk De fauw heel nadrukkelijk naar voren te schuiven als burgemeester, ze zeggen dat ook door bijna even nadrukkelijk Renaat Landuyt aan te duiden als de man die ze straks niet meer als burgemeester willen. Dat zeggen zelfs ook mensen die voor het overige wel SP.A stemmen.
...

Geen twijfel: ze willen een andere burgemeester. Dat zeggen ze niet alleen door CD&V'er Dirk De fauw heel nadrukkelijk naar voren te schuiven als burgemeester, ze zeggen dat ook door bijna even nadrukkelijk Renaat Landuyt aan te duiden als de man die ze straks niet meer als burgemeester willen. Dat zeggen zelfs ook mensen die voor het overige wel SP.A stemmen. Voor de lokale kopman van N-VA Pol Van Den Driessche is de Bruggeling al even uitgesproken: ook hij schaart vlot meer tegenstanders achter zijn naam dan supporters. De man is er niet in geslaagd om los te komen van zijn verleden maar ook voor de wijze waarop hij het kopmanschap van N-VA veroverde van Ann Soete - de interne strubbelingen binnen N-VA - betaalt hij een zware prijs.Verrassende resultaten? Zeker voor de niet-Bruggelingen, minder allicht voor de Bruggelingen zelf. De huidige OCMW-voorzitter Dirk De fauw is dan wel buiten de stadsmuren relatief onbekend - in elk geval minder bekend dan Renaat Landuyt en Pol Van Den Driessche - in de stad zelf staat hij voor 'rustige vastheid'. Een eclatante uitstraling heeft hij niet en zijn vrij kleurloos imago roept weinig tegenstand op. En dat is blijkbaar wat Bruggelingen willen: mensen die niet meteen voor en tegen wakker maken. En wat die uitstraling betreft, dat laten de Bruggelingen liever over aan de stad zelf. Die blijft, zelfs na het pijnlijke vertrek van het Ronde van Vlaanderen-circus, tot ver buiten 's lands grenzen stralen.Natuurlijk, in oktober kiezen we een gemeenteraad, geen burgemeester. En de resultaten van deze peiling motiveren een aantal Brugse politici ongetwijfeld om de krachten, over de partijgrenzen, te bundelen. Om de favoriet - dat is Dirk De fauw wel heel duidelijk - onderuit te halen. O ja, die peiling, dat was toch maar een flitspeiling?, zeggen de verliezers. Klopt. Flits, niet flut, voor een goed begrip. De peiling is via Facebook heel gericht - alleen Bruggelingen kregen ze te zien - georganiseerd. En de mix van meer dan 1.400 Brugse deelnemers is volledig op wetenschappelijke basis in verhouding gebracht tot de werkelijke samenstelling van de Brugse bevolking. Kortom, niet om zomaar weg te wuiven dus.