Als senator was Pol Van Den Driessche vijf jaar lang voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie (IPU), die geregeld op buitenlandse missie trok en internationale politieke delegaties ontving. Die ervaring zorgde ervoor dat hij zopas aangesteld werd tot diplomatiek adviseur.
...