Het Brugs stadsbestuur legt op maandag 29 april de jaarrekening van 2018 voor aan de gemeenteraad. Die oogt positief, er is zelfs een overschot van 33 miljoen euro. "We hebben 13 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot was en dank zij het herstel van het toerisme waren de ontvangsten 2 miljoen euro beter dan geraamd", zegt Mercedes Van Volcem.
...