Het Brugs stadsbestuur legt op maandag 29 april de jaarrekening van 2018 voor aan de gemeenteraad. Die oogt positief, er is zelfs een overschot van 33 miljoen euro. "We hebben 13 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot was en dank zij het herstel van het toerisme waren de ontvangsten 2 miljoen euro beter dan geraamd", zegt Mercedes Van Volcem.
...

Het Brugs stadsbestuur legt op maandag 29 april de jaarrekening van 2018 voor aan de gemeenteraad. Die oogt positief, er is zelfs een overschot van 33 miljoen euro. "We hebben 13 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot was en dank zij het herstel van het toerisme waren de ontvangsten 2 miljoen euro beter dan geraamd", zegt Mercedes Van Volcem.Kleine schuldDe uitstaande schuld per inwoner van Brugge blijft de op één na laagste van de dertien centrumsteden, enkel Turnhout doet beter. De Brugse stadsschuld bedraagt immers 'slechts' 705 euro per inwoner. Enig minpunt is dat het resterend bedrag in het Brugs toekomstfonds (19 miljoen euro) dit jaar volledig zal opgesoepeerd worden aan de afwerking van 't Zand, het nieuw studenrtenhuis en de polyvalente Xaverinensite in Sint-Michiels. Die uitgaven heeft het vorig stadsbestuur immers doorgeschoven naar 2019....Om nieuwe projecten te kunnen realiseren, wil de Brugse financiënschepen een budgetwijziging invoeren. "In totaal gaat het om 110 miljoen euro aan investeringen. Als we hiervoor al onze spaarpotjes aanspreken, zullen wij nog 40 miljoen euro moeten lenen", aldus Van Volcem. Het gaat onder meer om werken aan de stationsomgeving, de afwerking van het Gruuthusemuseum en de voorziene, nieuwe beurshal. Uitgaven voor het nieuw voetbalstadion en voor de nieuwe expohal waren nog niet begroot in de vorige meerjarenplannen.Geen belastingsverhoging"Hoe dan ook, we zullen alles financieren zonder de belastignen van de Bruggelingen te verhogen", zegt de schepen. Het is wel nog wachten op het nieuw meerjarenplan 20-25. In die zin is 2019 slechts een overgangsbudget. Mercedes Van Volcem moet voor de realisatie van alle beleidsmaatregelen voor deze liegislatuur nog 72 miljoen euro vinden. Brugge wil binnenkort wel de Sint-Fanciscuskerk in Sint-Kruis voor 400.000 euro verkopen aan de nabijgelegen school.Bovendien wordt afgestapt van de besparingsmaatregel om elke stadsambtenaar die met pensioen gaat niet te vervangen. "Vele stadsdiensten zitten op hun tandvlees. De voorbije jaren is het aantal stadsambtenaren met 300 personen gedaald tot 1587. En we moeten binnenkort een centrummanager en een toergankelijkheidsambtenaar aanstellen", zegt burgemeester Dirk De fauw.KlimaatTijdens de gemeenteraad onthielden de oppositiepartijen zich bij de stemming. Geert Van Tieghem (N-VA) betreurt vooral het feit dat Brugge stadspatrimonium verkoopt en vreest dat de stadsschuld de volgende jaren teveel zal stijgen. Voor Raf Reuse (Groen) investeert de stad teveel in gebouwen en te weinig in milieu- en klimaatmaatregelen.