Het dossier voor de herbestemming van deze kerk sleept al jaren aan, deze week vond het Brugs stadsbestuur eindelijk een koper en nam het college een beslissing. Die zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 27 augustus.
...