Het College van Burgemeester en Schepenen legt aan de gemeenteraad van augustus de aankoop, na sanering, voor van de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek.
...