Begin volgende week legt financiënschepen Mercedes Van Volcem het stadsbudget voor 2020 en een meerjarenplan tot en met 2024 ter goedkeuring voor aan de Brugse gemeenteraad: "De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht, want anders kunnen we niet investeren."
...