Begin volgende week legt financiënschepen Mercedes Van Volcem het stadsbudget voor 2020 en een meerjarenplan tot en met 2024 ter goedkeuring voor aan de Brugse gemeenteraad: "De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht, want anders kunnen we niet investeren."
...

Begin volgende week legt financiënschepen Mercedes Van Volcem het stadsbudget voor 2020 en een meerjarenplan tot en met 2024 ter goedkeuring voor aan de Brugse gemeenteraad: "De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht, want anders kunnen we niet investeren."De komende vijf jaar voorziet Brugge 2 miljoen euro aan ontvangsten en 1,9 miljoen euro aan uitgaven. Daarvan gaat 762 miljoen euro naar personeelskosten voor de 1500 stadsambtenaren. Brugge hoest 188 miljoen euro op voor de lokale politie en 250 miljoen euro voor het OCMW en zijn verenigingen. Want volgens OMMW-voorzitter Pablo Anys wil Brugge een warme en sociale stad zijn, die van de strijd van de kinderarmoede een topprioriteit wil maken.Geen belastingsverhogingMercedes Van Volcem beandrukt dat de belastingen in Brugge niet verhogen. De stad haalt extra inkomsten bij de bezoekers van Brugge. Vanaf 2021 wordt de overnachtingstaks voor toeristen verhoogt van 2 naar 3 euro per nacht. En Brugge rekent jaarlijks op de opbrengst van 2,6 miljoen euro aan parkeerboetes! Daarnaast zullen er voortaan taksen geïnd worden op huis-aan-huis reclamedrukwerk en op de visuele hinder van pylonen.Om een aantal grote projecten te financieren verkoopt Brugge voor 30 miljoen euro aan stadspanden - geen historische gebouwen ! - en gaat de stad voor 153 miljoen euro aan nieuwe leningen aan.De belangrijkste investeringen zijn de volgende: een nieuw wonzorgcentrum op Sint-Pieters (52 miljoen), heraanleg wegen en pleinen (45 miljoen), een congrescentrum (40 miljoen), een nieuwe tentoonstellingshal (30 miljoen), de uitbreiding van parking 't Zand (23 miljoen), groenaanleg (18 miljoen), de verbouwing van de bibliotheek Biekorf (9 miljoen), het multifuncioneel centrum Xaverianen (13 miljoen), een veiliger stationsomgeving met voetgangersbrug (4 miljoen), maatregelen tegen de overstroming van Zeebrugge (2 miljoen), de omvorming van de kazerne Kaepen in Zeebrugge tot stadspark (8 miljoen), de renovatie van het Conservatorium (4 miljoen), de bouw van een erfgoeddepot (4,5 miljoen), de renovatie van het politiegebouw langs de Coiseaukaai (7 miljoen) en van het gemeentehuis van Sint-Andries (6 miljoen), de reconversie van de voormalige stelplaats van De Lijn in Assebroek (2 miljoen)Voor strategische aankopen - lees : de eventuele aankoop van gronden in het voetbalstadiondossier - is 10 miljoen euro voorzien.Een leuk detail is dat Brugge voortaan 1,5 miljoen euro per jaar wil spenderen aan burgerparticipatie. Daarvan wordt 250.000 euro voorzien voor projecten die buurtcomités zelf indienen ter verbetering van hun wijk. En Brugge bespaart in tegenstelling tot de Vlaamse regering niet op de werkingstoelagen voor verenigingen. Die krijgen ruim 900.000 euro...En binnenkort krijgt elke Brugse politeagent een smartphone. Het cameraschild voor nummerplaatherkenning wordt uitgebreid. Om het tekort aan agenten weg te werken worden volgens burgemeester Dirk De fauw na selectieprocedure volgend jaar twintig extra inspecteurs ingelijfd. Er hebben zich 200 kandidaten aangemeld....