In het Brugs stadsbudget voor 2019 werden geen nieuwe beleidsmaatregelen ingeschreven.Want dat is een taak voor het nieuwe stadsbestuur in 2019. "Het resultaat op kasbasis is positief, het bedraagt 5,8 miljoen euro", stelt Boudewijn Laloo.

Spaarpotje

Tegen het einde van het jaar zal Brugge een 'spaarpotje' van 47,4 miljoen euro aangelegd hebben. De financiënschepen gaat er prat op in 18 jaar tijd de effectieve stadsschuld van 145 miljoen euro teruggedrongen te heben tot 82 miljoen euro.

Behalve wegenwerken en restauraties zijn er wel enkele legislatuur overschrijdende investeringsprojecten ingeschreven in het budget van 2019. Het gaat om 35,5 miljoen euro voor het nieuwe beursgebouw, 7,8 miljoen euro voor de Xaverianen-site, 2,6 miljoen euro voor de herinrichting van het Gruuthusemuseum en 2 miljoen euro voor het studentenhuis.

Toeristentaks

De onroerende voorheffing en de personenbelasting van 6,9% blijven ongewijzigd. "Wij zoeken ook volgend jaar heel wat inkomsten bij niet-Bruggelingen via de toeristentaks (3,8 miljoen euro), inkomgelden van de stedelijke musea (2,9 miljoen euro), boottochten op de reien (2,9 miljoen euro) en een taks op tweede verblijven (1,3 miljoen euro)" , aldus Laloo.

Volgens de financiënschepen zal de stadsbijdrage voor OCMW (33,4 miljoen euro) en politie (30,2 miljoen euro) stijgen in vergelijking met dit jaar. Respectievelijk 10,4 en 8 miljoen euro extra. De perdsonelsuitgaven voor 1600 stadsambtenaren bedragen 89,6 miljoen euro.

Champagne

Tijdens de gemeenteraad kreeg Boudewijn Laloo een fles champagne cadeau van zijn opvolgster Mercedes Van Volcem (Open VLD). Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) viel scherp uit naar de afscheidnemende fnanciënschepen: "U hebt mij lasterlijk voor leugenar versleten en weigerde mijn kritische vragen te beantwoorden. Dat is en loopje nemen met een van de basisregels van de democratie."

Marleen Ryelandt (Groen) uitte haar ongerustheid voor de toekomst van de Brugse stadskas: "Er is de voorbije jaren geen werk gemaakt van een doortastend klimaatplan en de financiering van een aantal grote projecten, zoals een nieuwe expohal, de aankoop van gronden voor een nieuw voetbalstadion in Sint-Pieters en de ontwikkeling van een polyvalente sportsite op Jan Breydel zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Bovendien komt er een pensioneringgolf op ons af....."

Volgens Arnold Bruynooghe (VB) mag Brugge van geluk spreken dat toeristen het nieuwe congresgebouw zullen mee financieren: "Ik vrees dat de inkanteling van het OCMW in de Stad volgend jaar nog voor financiële problemen zal zorgen." (SVK/Foto's FP)

In het Brugs stadsbudget voor 2019 werden geen nieuwe beleidsmaatregelen ingeschreven.Want dat is een taak voor het nieuwe stadsbestuur in 2019. "Het resultaat op kasbasis is positief, het bedraagt 5,8 miljoen euro", stelt Boudewijn Laloo.SpaarpotjeTegen het einde van het jaar zal Brugge een 'spaarpotje' van 47,4 miljoen euro aangelegd hebben. De financiënschepen gaat er prat op in 18 jaar tijd de effectieve stadsschuld van 145 miljoen euro teruggedrongen te heben tot 82 miljoen euro.Behalve wegenwerken en restauraties zijn er wel enkele legislatuur overschrijdende investeringsprojecten ingeschreven in het budget van 2019. Het gaat om 35,5 miljoen euro voor het nieuwe beursgebouw, 7,8 miljoen euro voor de Xaverianen-site, 2,6 miljoen euro voor de herinrichting van het Gruuthusemuseum en 2 miljoen euro voor het studentenhuis.ToeristentaksDe onroerende voorheffing en de personenbelasting van 6,9% blijven ongewijzigd. "Wij zoeken ook volgend jaar heel wat inkomsten bij niet-Bruggelingen via de toeristentaks (3,8 miljoen euro), inkomgelden van de stedelijke musea (2,9 miljoen euro), boottochten op de reien (2,9 miljoen euro) en een taks op tweede verblijven (1,3 miljoen euro)" , aldus Laloo.Volgens de financiënschepen zal de stadsbijdrage voor OCMW (33,4 miljoen euro) en politie (30,2 miljoen euro) stijgen in vergelijking met dit jaar. Respectievelijk 10,4 en 8 miljoen euro extra. De perdsonelsuitgaven voor 1600 stadsambtenaren bedragen 89,6 miljoen euro.ChampagneTijdens de gemeenteraad kreeg Boudewijn Laloo een fles champagne cadeau van zijn opvolgster Mercedes Van Volcem (Open VLD). Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) viel scherp uit naar de afscheidnemende fnanciënschepen: "U hebt mij lasterlijk voor leugenar versleten en weigerde mijn kritische vragen te beantwoorden. Dat is en loopje nemen met een van de basisregels van de democratie."Marleen Ryelandt (Groen) uitte haar ongerustheid voor de toekomst van de Brugse stadskas: "Er is de voorbije jaren geen werk gemaakt van een doortastend klimaatplan en de financiering van een aantal grote projecten, zoals een nieuwe expohal, de aankoop van gronden voor een nieuw voetbalstadion in Sint-Pieters en de ontwikkeling van een polyvalente sportsite op Jan Breydel zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Bovendien komt er een pensioneringgolf op ons af....."Volgens Arnold Bruynooghe (VB) mag Brugge van geluk spreken dat toeristen het nieuwe congresgebouw zullen mee financieren: "Ik vrees dat de inkanteling van het OCMW in de Stad volgend jaar nog voor financiële problemen zal zorgen." (SVK/Foto's FP)