"De voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat 36 is een beschermd monument", legt schepen van Erfgoed Jessy Salenbien (SP.A) uit.
...

"De voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat 36 is een beschermd monument", legt schepen van Erfgoed Jessy Salenbien (SP.A) uit. "Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten we een beheersplan opmaken als we het monument willen restaureren. Dat plan is een visie die we neerschrijven voor het behoud en beheer van erfgoedwaarden. In het beheersplan gaat het vooral over het in stand houden van het monument en de herstelling van de erfgoedwaarden in oorspronkelijke staat. Dat betekent het uitvoeren van alle noodzakelijke verbeterings-, herstellings-, en bestendigingswerken om de toekomst van het gebouw te kunnen garanderen", klinkt het. "In dit geval gaat het onder meer over het aanpakken van daken, goten, schrijnwerk en het herstellen en opfrissen van het interieur. Daarnaast hebben we het ook over de bestemming van het gebouw. Zoals dit al ruim 30 jaar het geval is, zal het gebouw gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Op de gelijkvloerse verdieping zal de brandweer een onderkomen vinden, terwijl een andere verdieping in gebruik genomen zal worden door Tordale als ruimte voor dagbestedingsondersteuning Stip", aldus de schepen. "Momenteel komt het Stipteam één dag per week naar Koekelare. Ze zijn evenwel vragende partij om iets op permanente basis te huren, zodat ze vijf dagen per week opvang kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking in Koekelare." De schepen wist ook te vertellen dat de uitvoering van die plannen nog niet voor meteen is. Het verkrijgen van de subsidie kan immers tot vijf jaar duren. Pas daarna kunnen de werken van start gaan. (BCH)